Pasākumi

Dravnieku pamatskolas

 izglītojamo iegūtās godalgotās vietas
mācību priekšmetu olimpiādēs 2019./2020.m.g. Vairāk