Pasākumi

 

Pašvērtējuma ziņojums
________________________________

Veiksmīgi tiek īstenota mobilitātes aktivitāte Igaunijā Nordplus Junior programmas projekta “Zivju nozīmīgā loma mūsu dzīvē”(The significant role of fish in our lives) ietvaros, projekta nr.: NPJR-2019/10139. Vairāk

_______________________________________________

Dravnieku pamatskolas

 izglītojamo iegūtās godalgotās vietas
mācību priekšmetu olimpiādēs 2019./2020.m.g. Vairāk
________________________________