Pasākumi

Skaļās lasīšanas sacensības

    Nacionālās skaļās   lasīšanas sacensībās  vietējā Stabulnieku bibliotēkā piedalījās 4.-7.klašu skolēni, bet nokļūt uz novada finālu varēja tikai 11un 12 gadus veci 5.un 6. klases skolēni. Skaļās lasīšanas sacensībām skolēni bija izvēlējušies visdažādākā satura grāmatas, un par  katru grāmatu lasītājam  ir savs stāsts.

   24.janvārī Riebiņu bibliotēkā uzstājās Olivia un Kristiāns no 5.klases, Dagnija no 6.klases. Žūrija augstu vērtēja visu novada skolu dalībnieku uzstāšanos. Trīs lasītāji saņēma diplomus un iespēju piedalīties reģionālajā Nacionālās skaļās lasīšanas finālā Preiļu Galvenajā bibliotēkā 20.februārī. Starp novada laureātiem arī Olivia Dalova (sk. I.Broka) no Dravnieku pamatskolas.

.>> vairāk <<

  

Ontona Slišāna radošo darbu konkurss

     Janvāris iesācies darbīgi un veiksmīgi. Sajūtot Latgales patriota un dzejnieka Antona Slišāna garu, piedalījāmies radošo darbu konkursā „Vyss apleik maņ munā volūdā skaņ….” /O.Slišāns/

    Konkursa noslēgumā 18.janvārī Viļakas novada „Upītēs” piedalījāmies „Ontona dīnas ļustēs”, lai saņemtu balvas.

     1.-4.klašu grupā Astrīdas Trūpas darbs novērtēts visaugstāk – 1.vieta, kā arī speciālbalva no A.Slišāna meitas par latgalisko identitāti. Sandim Endijam Dimitrijevam – pateicība par radošo darbu.

     5.-7.klašu grupā Dagnijas Vītoliņas darbs ieguva 2.vietu un arī speciālbalvu.

Koncerts ar Kārli Kazāku,  izstāde „100 deči Latvijai”, zīmējumu un radošo darbu apskate, diplomi, grāmatas, svētku kūka un sniegotā pierobežas ainava dienu piepildīja ar patīkamām un neaizmirstamām emocijām.

    Paldies dalībniekiem un viņu skolotājām – konsultantēm Irēnai M. un Intai B.

.>> vairāk <<

 

Decembris

Mēneša sākumā iedegta pirmā svecīte pašu veidotajos Adventa vainadziņos, rotātas klases.

12.decembrī notika skolēnu vecāku sapulce.

14.decembrī trīs skolnieces piedalījās R.Mūkam veltītā jaunrades darbu konkursa noslēguma pasākumā Galēnos. Dagnija Vītoliņa (6.kl.) un Sarma Vītoliņa (8.kl.) ieguva atzinību, Astrīda Trūpa (4.kl.) saņēma diplomu par 3.vietu un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas atzinību un simpātiju balvu.

Semestra noslēguma nedēļā skolu izstaigāja ķekatas (7. un 8.klases skolēni ar skolotāju Irēnu Ormani), skolēni gatavoja dāvanas un apsveikumus, darbojās Ziemassvētku pasts, vairāku klašu skolēni cepa piparkūkas.

21.decembrī bērni, vecāki un skolotāji bija kopā Ziemassvētku koncertā.

.>> vairāk <<

Novembris

Novembrī  skolas skolēni piedalījās akcijas “Skolas soma” nodarbībās, karjeras dienu pasākumā Riebiņos, spēlēja dambreti, apguva ugunsdrošību un evakuāciju, veica citas radošas aktivitātes.

.>> vairāk <<

Latvijai - 100

Par godu mūsu valsts nozīmīgajai jubilejai arī mūsu skolā tika rīkots svinīgs pasākums. Skanēja dziesmas, tika lasīti dzejoļi, pašsacerēti domraksti par godu mūsu Dzimtenei. Pasākuma izskaņā tika apbalvoti labākie skolēni par sasniegumiem sportā un citās skolas aktivitātēs. tika sumināti arī čaklie skolas darbinieki.

.>> vairāk <<

Oktobris.

5.oktobrī- Skolotāju dienā- jaukus pārsteigumus bija sagatavojuši 9.klases audzēkņi un skolēnu māmiņas- Līga Malnace, Inga Vītoliņa un Žanete Pudule.

         10.oktobrī  Karjeras dienā Riebiņu vidusskolā  trijās radošajās darbnīcās skolēni izzināja profesiju daudzveidību, darbojās kopā ar K Komandu, pabija Karjeras nedēļas busiņā, lūkojās caur virtuālajām brillēm.

          17.oktobrī sākumskolas skolēni Stabulnieku bibliotēkā piedalījās nodarbībā “Pasaku un stāstu laiks”- klausījās pasakas, veidoja pārpilnības koku. Paldies bibliotekārei Birutai!

          18.oktobrī notika tradicionālais “Draudzības skrējiens”.  Uzvarētāju apbalvošana- gan individuāli, gan klasēm-  notiks svinīgajā Latvijas dzimšanas dienas pasākumā.

 

.>> vairāk <<

Ekskursija

2.oktobrī 1.-8.klases skolēni apmeklēja Riebiņus un Preiļus. Riebiņos pabijām bibliotēkā, apskatījām izstādes, iepazinām kultūras centru un domes ēku, kā arī izstaigājām parku. Preiļu policijas drošības mācības klasē klausījāmies un atkārtojām svarīgus noteikumus, bet vēlāk devāmies rudenīgā pastaigā pa Preiļu parku. Atceļā apskatījām pieminekli komponistam Jānim Ivanovam  un Pieniņu baznīcu un ezeru.

.>> vairāk <<

Septembris

Septembrī notika daudz dažādu pasākumu. Skolēni sāka laicīgi gatavoties Latvijas 100 gadu svinībām. Skolā viesojās keramiķis, kurš vadīja māla dažādu figūru veidošanas meistarklases, kurās aktīvu dalību ņēma arī mūsu skolas skolēni. Tika apmeklēts arī Jāņa Pauniņa 64 lauciņu dambretes turnīrs, kur sekmīgi startēja vairāki skolēni.

.>> vairāk <<

Zinību diena

Zinību diena šajā mācību gadā notika 3. septembrī. Uz šo svinīgo pasākumu Dravnieku pamatskolā bija pulcējušies šīs skolas skolēni, viņu vecāki un skolotāji. Klātesošos ar svinīgu uzrunu sveica un klātesošajiem panākumus vēlēla šīs skolas direktors Jānis Znotiņš. Tāpat ar jaunā mācību gada sākumu klātesošos apsveikt bija ieradusies Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore E. Visockas kundze.

 .>> vairāk <<