Pasākumi

 

Apstiprināts Nordplus projekts “Noķer mani, ja vari - putnu stāsts”(“Catch me if you can – birds’ story”).

Preses relīze | Izstāde

_______________________________________________________

 

Noslēdzies Nordplus Junior programmas projekts “Zivju nozīmīgā loma mūsu dzīvē”(The significant role of fish in our lives), projekta nr.: NPJR-2019/10139.

Vairāk

Kalendāra vāks | Esi vērīgs | Izstāde

 

 

Pašvērtējuma ziņojums
________________________________

Veiksmīgi tiek īstenota mobilitātes aktivitāte Igaunijā Nordplus Junior programmas projekta “Zivju nozīmīgā loma mūsu dzīvē”(The significant role of fish in our lives) ietvaros, projekta nr.: NPJR-2019/10139. Vairāk

_______________________________________________

Dravnieku pamatskolas

 izglītojamo iegūtās godalgotās vietas
mācību priekšmetu olimpiādēs 2019./2020.m.g. Vairāk
________________________________

 

 

 

 

________________________________________________________