Interešu izglītība

Interešu izglītības pulciņi 2019./2020.m.g.

 

2019./2020.m.g. skolā darbojas 7 interešu izglītības pulciņi:

 

* Dejas – 11 izglītojamie, vadītāja N.Balode;

            * Pašpārvalde  – 5 izglītojamie, vadītāja Ā.Pudule;

* Vizuāli plastiskā māksla – 7 izglītojamie, vadītāja I.Broka;

* Dambrete – 10 izglītojamie, vadītāja S.Butkeviča;

* Kokapstrāde – 5 izglītojamie, vadītājs J.Upenieks;

* Sports – 8 izglītojamie, vadītājs G.Belkovskis;

* Badmintons – 5 izglītojamie, vadītāja A.Znotiņa.