SFL projekta turpinājums

 

                                                               ‘’Stabulniekos labie darbi turpinās!’’
Sorosa Fonds Latvija īstenotais projekts turpina aktīvi darboties. Aktīvākās sievietes ne tikai apguvušas veselīga uztura mācību un pašas cepušas maizi, bet arī bijušas atpūtas un pieredzes apmaiņas seminārā Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā.
Uztura mācību un veselīga ēdiena noslēpumus radošās sievietes apguva SIA ‘’Cīši Gords’’ Vijas Ancānes vadībā. Saimniece meistarklases ietvaros stāstīja par maizi, veselīgu ēdienu, zāļu tējām. Nodarbību laikā notika diskusijas. Tāpat katra no dalībniecēm izcepa pašgatavotas maizes klaipu. Šī meistarklase bija ne tikai jaunu zināšanu ieguve, bet arī kopīga atpūta un debates par aktuālām sadzīves tēmām, problēmu risinājuma variantiem.
Apgūt citu Pārmaiņu skolu pieredzi, bijām aizbraukuši 06. Jūnijā pieredzes apmaiņas vizītē uz Atašieni – Brāļu Skrindu vidusskolu. Darba grupa bija noorganizējusi patīkamus pārsteigumus gan apmeklējot motormuzeju, gan vietējos keramiķus, gan darbojāmies radošajās darbnīcās, gan pārrunājām projekta plusus un vietējās kopienas iespējas. Kopīgi pavadītais laiks sniedza gandarījumu un deva jaunu darba sparu turpināt aktīvi darboties tālāk.
Pašreiz notiek aktīva gatavošanās vasaras nometnes organizēšanai jūlija mēnesī, kad 20 bērni varēs aktīvi un radoši darboties 5 dienu nometnē.