Projekts "Stabulniekos domā zaļi"

No 10. Līdz 14.augustam Stabulnieku pagasta Dravnieku pamatskolā notika Riebiņu novada biedrības ‘’Atspulgs L’’ īstenotā un LVAF finansētā projekta Nometnes ’’ZAĻĀS DOMĀŠANAS NEDĒĻA’’ īstenošana.
Nometnē piedalījās 20 radoši, atraktīvi un aktīvi bērni, kuriem patīk darboties, iegūt jaunas prasmes un iemaņas, attīstīt savas radošās fantāzijas.
Projekta mērķis bija ar interaktīvām mācību metodēm, veicināt zināšanu un izpratnes veidošanos par vidi un dabu, īpaši par ‘’Zaļo domāšanu’’, kā arī tur notiekošajiem procesiem un sekmēt saturīga brīvā laika pavadīšanu vasaras periodā.
Noorganizētajā 5 dienu nometnē ‘’Zaļās domāšanas nedēļa’’ tika apgūtas jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas dabas izzināšanas jomā, jaunu zināšanu ieguvē saistībā ar ‘’zaļo domāšanu un zaļo dzīvesveidu’’.
Lielākās no aktivitātēm:
o   Makulatūras vākšanas akcija;
o   Stikla izstrādājumu un pudeļu vākšanas akcija;
o   Radošo meistarklašu īstenošana, veicot katram bērnam individuālo meistardarbu no otrreizējās pārstrādes materiāliem/papīra makulatūra, reģipša atgriezumi, stikla pudeles; audums/
o   Izglītojošo nodarbību skolotāja – psihologa nodarbību īstenošana;
o   Sportiskās un atpūtas aktivitātes
    • Īstenota izzinošā un izglītojošā ekskursija pa AustrumLatgali, apskatot skaistus dabas objektus un vietas /Karjers "Pērtnieki" apskate/Rēzeknes novada Sakstagala pagastā; izveidotos un aprīkotos divus zivju dīķus makšķerniekiem, dolomīta ieguves karjerus, pludmali/ ;apmeklējām arī Kroma kalnu.
    • Noslēgumā tika veikta radošajās darbnīcās izstrādāto un sagatavoto darbu izstāde, prezentācija;
    • Veikts nometnes izvērtējums
    • Bērniem gūtas jaunas emocijas, pozitīvs enerģijas lādiņš, saturīgi pavadīts brīvais laiks
Paldies jāsaka gan Latvijas vides aizsardzības fondam par atbalstīto projektu un piešķirto finansējumu, gan Riebiņu novada domei par līdzfinansējumu projekta aktivitāšu īstenošanā.
 
Pielikumā mirkļi no nometnes radošajiem darbiem.
 
Projekta vadītāja S.Grigale