Nordplus

Īstenojam Nordplus Junior programmas projektu “Zivju nozīmīgā loma mūsu dzīvē”.

Šajā mācību gadā Dravnieku pamatskola kā projekta koordinators kopā ar projekta partneriem Riebiņu vidusskolu, Latvija, un Puka skolu, Igaunija, īsteno Nordplus Junior programmas projektu “The significant role of fish in our lives” (Zivju nozīmīgā loma mūsu dzīvē), projekta nr.: NPJR-2019/10139.

Projekts paredz 2 mobilitātes aktivitātes, proti, projekta partneru vizīti Latvijā un Igaunijā. Projekta grupa no Latvijas dosies uz Igauniju 2020.g. pavasarī, savukārt projekta partneri no Igaunijas jau ciemojās Latvijā no 7. līdz 11. oktobrim 2019.gadā. Sadarbības partneri sirsnīgi tika uzņemti Riebiņu novadā, Dravnieku pamatskolā un Riebiņu vidusskolā. Projekta nedēļas laikā caur aizraujošām erudīcijas spēlēm un aktivitātēm, izglītojošām ekskursijām uz dabas izglītības centru “Rāzna” un zivjaudzētavu “Nagļi”, kā arī kopīgām sarunām, tuvāk iepazinām viens otru un uzzinājām daudz interesanta par vietējos ūdeņos dzīvojošajām zivīm, tām raksturīgajām īpašībām, to daudzveidību, dzīves ciklu un audzēšanas specifiku. Projekta nedēļas laikā no Logo konkursam iesniegtajiem darbiem tika izvēlēts uzvarētājs, tādējādi mūsu projektam iegūstot Logo, kas visprecīzāk atspoguļo tā būtību.

Aizvadot vasaru un uzsākot jauno 2019./2020.m.g., katrā no projekta dalībvalstīm tika noorganizēts pārgājiens/izbrauciens ar velosipēdiem brīvā dabā pie ūdens. Bērniem bija iespēja aktīvi un dabai draudzīgi pavadīt brīvo laiku, paplašināt savas zināšanas un gūt personīgu pieredzi gan makšķerēšanā, gan izbraucienos ar katamarānu un motorlaivu, kā arī pašiem iemēģināt roku zivju zupas gatavošanā. Atpūtu ar praktiskumu un reāliem, interesantiem faktiem no mūsu ikdienas veiksmīgi palīdzēja apvienot mūsu uzaicinātais viesis – novada kārtībnieks A.Kalvāns, kas ne tikai parūpējās par aktivitāšu drošību, bet arī izglītoja mūsu skolēnus par projektā apskatāmo tēmu.

Šobrīd projekta ietvaros veidojam kopīgu izstādi, kuru būs iespējams apskatīt Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā. Aicinām ikvienu piedalīties un sekot projekta ietvaros notiekošajām aktivitātēm Riebiņu novada, Dravnieku pamatskolas, Riebiņu vidusskolas un mūsu Nordplus projekta mājas lapās, kā arī citos medijos un informatīvajos materiālos. 

Projekts tiek realizēts ar Ziemeļu ministru padomes finansējumu un Riebiņu novada pašvaldības līdzfinansējuma atbalstu.                                                            

  Projekta vadītāja: Arnita Znotiņa

Vairāk informācijas pieejams projekta partneru skolu un projekta mājas lapā: 

https://nordplusfishproject.weebly.com/

 

Apstiprināts Nordplus projekts “Zivju nozīmīgā loma mūsu dzīvē”(“The significant role of fish in our lives”).

Ziemeļu Ministru padome (the Nordic Council of Ministers), Augstākās izglītības padome Zviedrijā (the Swedish Council for Higher Education) (UHR)) apstiprinājusi Nordplus Junior 2019 projektu “Zivju nozīmīgā loma mūsu dzīvē” (The significant role of fish in our lives), projekta Nr.: NPJR-2019/10139.

Šī projekta mērķis ir pilnveidot skolēnu zināšanas par vietējos ūdeņos dzīvojošajām zivīm, saprast dabas resursu nozīmi un lomu ikdienā, kā arī apzināties ar tiem saistītos ikviena pienākumus un atbildību. Tā kā šis ir starptautisks projekts, darba valoda ir angļu valoda. Skolēniem tā būs lieliska iespēja pilnveidot savas svešvalodu zināšanas un gūt starptautisku pieredzi darbā ar kaimiņvalsts projekta partneriem.

Projekta koordinators ir Dravnieku pamatskola. Tās partneri ir Riebiņu vidusskola un Pukas vidusskola no Igaunijas (Puka Secondary school, Estonia). Ziemeļu Ministru padomes projekta finansējums 6520,00 EUR piešķirts Nordplus Jauniešu izglītības apakšprogrammas “Mobilitātes aktivitātes” klašu apmaiņas (Nordplus Junior Mobility activity, Class exchange) ietvaros.

Projekta laikā plānoti sekojoši skolēnu un viņu pavadošo pedagogu apmaiņas braucieni:

1)      2019. gada septembra vidū Riebiņu novadā sagaidīsim mūsu projekta partnerus no Igaunijas, kuri pie mums viesosies 5 dienas;

2)      2020. gada maijā Dravnieku pamatskolas un Riebiņu vidusskolas projekta dalībnieki dosies 5 dienu vizītē uz Igauniju.

Projekts ietvers interesantu mācīšanās procesu, daudzveidīgas ārpusklases aktivitātes un praktiskas tematiskās nodarbības, radošus konkursus un izglītojošus braucienus.

Projekta realizēšanas termiņš ir no 2019. gada augusta līdz 2020. gada jūnijam.

 

Informāciju sagatavoja Arnita Znotiņa, projekta koordinatore.

Vairāk informācijas:  https://nordplusfishproject.weebly.com/