Mācību olimpiāžu rezultāti

 

 

Dravnieku pamatskolas

 izglītojamo iegūtās godalgotās vietas

mācību priekšmetu  olimpiādēs 2018./2019.m.g.

 

Nr.

p.k.

Izglītojamā vārds, uzvārds

Kl.

Mācību priekšmets

Vieta

Līmenis

Skolotāja vārds, uzvārds

1.

Olivia Dalova

5.

matemātika

2.

Latvijas 46. atklātā olimpiāde

Silvija Butkeviča

2.

Olivia Dalova

5.

angļu valoda

3.

Latgales reģiona

Arnita Znotiņa

3.

Olivia Dalova

5.

angļu valoda

1.

Starpnovadu

Arnita Znotiņa

4.

Olivia Dalova

5.

matemātika

1.

Riebiņu novada

Silvija Butkeviča

5.

Sarma Vītoliņa

8.

informātika

2.

Riebiņu novada

Aivars Broks

6.

S.E.Dimitrijevs

4.

kombinētā

1.

Riebiņu novada

Irēna Mičuliša

7.

Sarma Vītoliņa

8.

matemātika

A

Riebiņu novada

Tekla Skaba

8.

Dagnija Vītoliņa

6.

matemātika

A

Riebiņu novada

Silvija Butkeviča