Panākumi


Nr.

p.k.

Izglītojamā vārds, uzvārds

Kl.

Vieta/

pakāpe

Līmenis

Skolotāja vārds, uzvārds

 

1.

 

Astrīda Trūpa

 

4.

 

Čaklākā lasītāja

 Lasītāju vasaras lasīšanas veicināšanas konkurss “GRĀMATA@VASARA.LV”

 

Irēna Mičuliša

2.

Astrīda Trūpa

4.

Atzinība

Radošo darbu konkurss “S stāsts” veltīts Robertam Mūkam

Irēna Mičuliša

 

3.

D.Vītoliņa

6.

Atzinība

 Vislatvijas skolēnu jaunrades darbu konkurss “Man nevajag nemirstības eliksīra, Nemirstība ir iesieta Latvijas sierā” (R.Mūks)

 Inta Broka,

Irēna Ormane, Irēna Mičuliša

Sarma Vītoliņa

8.

Astrīda Trūpa

4.

Diploms

 

4.

 

Sarma Vītoliņa

 

8.

 

Balvas ieguvēja

 Eseju konkurss “Vēstule tenisa zvaigznei” Olimpiskajā dienā 2018 Riebiņu novadā

 

Irēna Ormane

 

 

5.

M. Veigure

7.

 

 

Pateicība

 

 

Riebiņu novada erudīcijas konkurss “Kultūra kā zīmju un simbolu sistēma”

 

 

Irēna Ormane

 

 

Sarma Vītoliņa

8.

Jūlija Bazuļeva

 

9.

Pēteris Briška

Arvis Pudulis

 

 

6.

S.E.Dimitrijevs

4.

 

 

3.vieta

 

Jāņa Pauniņa IX piemiņas turnīrs dambretē Preiļos

 

 

 

 

 

Silvija Butkeviča

 

 

 

 

Olivia Dalova

5.

Aldis Veigulis

3.

Astrīda Trūpa

4.

Kristiāns Uiska

6.

Dagnija Vītoliņa

6.

 

 

 

 

7.

Aldis Veigulis

3.

 

3.vieta

(U10 vecuma grupā)

 

 

Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas skolēnu sporta spēles 64 lauciņu dambretē Līvānos

S.E.Dimitrijevs

4.

Oksana Vulāne

4.

Astrīda Trūpa

4.

Olivia Dalova

5.

 

3.vieta

(U13 vecuma grupā)

 

Dagnija Vītoliņa

6.

Kristiāns Uiska

6.

Dairis Uiska

7.

8.

Pēteris Briška

9.

2.vieta

Riebiņu novada roku spēka sacensības “Lāčplēša tvēriens”

Guntis Belkovskis

Mairita Veigure

7.

5.vieta