Panākumi konkursos

Dravnieku pamatskolas izglītojamo piedalīšanās un iegūtās godalgotās vietas

konkursos 2018./2019.m.g.

Nr.

p.k.

Izglītojamā vārds, uzvārds

Kl.

Vieta/

pakāpe

Līmenis

Skolotāja vārds, uzvārds

1.

Sarma Vītoliņa

8.

1.vieta

Starptautiskajā konkursā “Vēsture ap mums”

Ā.Pudule

2.

Sandis Endijs Dimitrijevs

4.

Diploms -1.pakāpe

Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursā Latgalē

I.Mičuliša

 

 

3.

D.Vītoliņa

6.

Atzinība

 Vislatvijas skolēnu jaunrades darbu konkurss “Man nevajag nemirstības eliksīra, Nemirstība ir iesieta Latvijas sierā” (R.Mūks)

I. Broka,

I. Ormane,

I.Mičuliša

Sarma Vītoliņa

8.

Astrīda Trūpa

4.

3.vieta

4.

Astrīda Trūpa

4.

Atzinība

Radošo darbu konkurss “S stāsts” veltīts Robertam Mūkam

I. Mičuliša

 

5.

Astrīda Trūpa

4.

1.vīta

Radūšūs dorbu konkursā “Vyss

 apleik maņ munā volūdā skan” kas velteits Latgolas patriotam i dzejnīkam Ontonam Slišānam

I.Mičuliša

Dagnija Vītoliņa

6.

2.vīta

I. Broka

Sandis Endijs Dimitrijevs

4.

Pateiceiba

I.Mičuliša

 

6.

Olivia Dalova

5.

2.vieta

Riebiņu novada nacionālās skaļās lasīšanas  konkursa finālā

 

I.Broka

 

Dagnija Vītoliņa

6.

Pateicība

 

Kristiāns Uiska

6.

 

7.

 

Sarma Vītoliņa

 

8.

 

Diploms – 1.vieta

Riebiņu novada pētniecisko darbu konkursā “Vide ap mums” 8.-9.klašu skolēniem “Es nēsāju Latviju kabatā kā mīklu, ko nevar atminēt”

 

Ā.Pudule

 

8.

S.E. Dimitrijevs

4.

1.pakāpe

 

Riebiņu novada skatuves runas konkursā

 

I.Mičuliša

I.Broka

Nikola Afoņkina

1.

2.pakāpe

Dagnija Vītoliņa

6.

2.pakāpe

 

9.

Alma Vītoliņa

3.

1.pakāpes diploms – par ilustrāciju

Naaizmērstulei veltītajā Latgales lauku skolu jaunrades darbu un ilustrāciju konkursā

 

I.Broka

Krista Vītoliņa

2.

Atzinība par ilustrāciju

 

 

 

10.

Astrīda Trūpa

4.

Atzinība par jaunrades darbu

 

 

Naaizmērstulei veltītajā Latgales lauku skolu jaunrades darbu un ilustrāciju konkursā

 

 

I.Mičuliša

 

Astrīda Trūpa

 

4.

Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas atzinība par radošo darbu “Muna zeme – Latgola”

 

 

11.

Pēteris Briška

9.

Diploms –

par izcilu sniegumu

 

 

Riebiņu novada skolu konkursā,

 kas veltīts Pasaules ūdens dienai

 

 

S.Butkeviča

Arvis Pudulis

 

Sarma Vītoliņa

8.

Uzslavas raksts – par sekmīgu sniegumu

Mairita Veigure

7.

Dagnija Vītoliņa

6.

12.

Olivia Dalova

5.

Pateicība

Preiļu reģiona skaļās lasīšanas sacensībās

I.Broka

 

13.

 

Astrīda Trūpa

 

4.

 

Čaklākā lasītāja

Lasītāju vasaras lasīšanas veicināšanas konkursā “GRĀMATA@VASARA.LV”

 

I.Mičuliša

 

14.

 

Sarma Vītoliņa

 

8.

 

Balvas ieguvēja

Eseju konkursā “Vēstule tenisa zvaigznei” Olimpiskajā dienā 2018 Riebiņu novadā

 

I.Ormane

 

15.

 

Olivia Dalova

 

5.

 

Balvas ieguvēja

Radošo darbu konkursā Riebiņu novada skolēniem “Dabai draudzīga ceļošana”

 

A.Znotiņa

 

16.

Sandis Endijs Dimitrijevs

4.

 

Uzslavas raksts

Riebiņu novada vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2019”

 

L.Ozola

Olivia Dalova

5.

 

17.

 

S.E.Dimitrijevs

4.

Pateicība par jaunrades darbu

Naaizmērstulei veltītajā Latgales lauku skolu jaunrades darbu un ilustrāciju konkursā

I.Mičuliša

 

18.

 

S.E.Dimitrijevs

4.

Pateicība par ilustrāciju

Naaizmērstulei veltītajā Latgales lauku skolu jaunrades darbu un ilustrāciju konkursā

I.Broka

 

19.

 

Astrīda Trūpa

4.

Pateicība par ilustrāciju

Naaizmērstulei veltītajā Latgales lauku skolu jaunrades darbu un ilustrāciju konkursā

I.Broka

 

20.

 

Aldis Veigulis

3.

Pateicība par ilustrāciju

Naaizmērstulei veltītajā Latgales lauku skolu jaunrades darbu un ilustrāciju konkursā

I.Broka

 

21.

 

Sarma Vītoliņa

8.

Pateicība par jaunrades darbu

Naaizmērstulei veltītajā Latgales lauku skolu jaunrades darbu un ilustrāciju konkursā

I.Ormane

 

22.

 

Sarma Vītoliņa

8.

 

Piedalīšanās

Sacerējumu konkursā skolēniem “Sibīrijas bērni 1941/1949 – trimdas bērni 1944”

I.Ormane

23.

Karina Vulāne

7.

Piedalīšanās

Eseju konkursā skolēniem “Ko es vēlētos pateikt saviem vecākiem”

I.Ormane

 

 

24.

M. Veigure

7.

 

 

Pateicība

 

 

Riebiņu novada erudīcijas konkursā “Kultūra kā zīmju un simbolu sistēma”

 

 

I.Ormane

 

 

Sarma Vītoliņa

8.

Jūlija Bazuļeva

 

9.

Pēteris Briška

Arvis Pudulis

 

 

25

Ņikita Cīrulis

7.

 

 

Pateicība

 

 

 

 

 

Sveču vākšanas konkursā

 

 

I.Broka

D. Miklaševičs

7.

Dairis Uiska

7.

Mairita Veigure

7.

Karina Vulāne

7.

Sarma Vītoliņa

8.

 

26.

Sarma Vītoliņa

8.

 

 

5.vieta

 

Riebiņu novada skolu valodu konkursā “Poliglots”

I.Ormane,

J.Gedroic-Juraga,

    A.Znotiņa

 

Jūlija Bazuļeva

 

Pēteris Briška

Arvis Pudulis