Panākumi 2017/2018

 

 

Dravnieku pamatskolas

mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti

2017./2018.m.g.

 

Nr.

p.k.

Skolēna vārds,

uzvārds

Kl.

Mācību

 priekšmets

V.

Līmenis

Skolotāja (-s)

1.

Dairis Uiska

6.

matemātika

3.

Riebiņu novada

Tekla Skaba

2.

Dagnis Stikāns

9.

vizuālā māksla

1.

Riebiņu novada

Inta Broka

3.

S.E.Dimitrijevs

3.

A

4.

Dagnis Sikāns

9.

vēsture

3.

Starpnovadu

Ārija Pudule

 


  Dravnieku pamatskolas                                       

 izglītojamo piedalīšanās un iegūtās godalgotās vietas

sporta sacensībās 2017./2018.m.g.

 

 

Nr.

p.k.

Izglītojamā vārds, uzvārds

Kl.

Vieta/

pakāpe

Punkti

 

Līmenis

Skolotāja vārds,uzvārds

 

 

1.

Sandis Endijs Dimitrijevs

 

 

3.

 2.v.(1000m soļ.)

8

 

Jauno vieglatlētu sacensības

“Mazā Balva” 1.kārta

 

 

 

 

 

 

 

 3.v.(1000m sk.)

6

Oksana Vulāne

3.v.(lodes gr.)

6

 3.v.(1000m soļ.)

6

 

2.

Melita Sirmā

9.

1.vieta

5

Riebiņu novada roku spēka sacensības “Lāčplēša tvēriens”

 

  3.

S. E.Dimitrijevs

 

3.

 3.v.(1000m sk.)

6

Jauno vieglatlētu sacensībās

“Mazā Balva” 2.kārta

Guntis Belkovskis

Astrīda Trūpa

2.v.(lodes gr.)

8

Mairita Veigure

6.

2.v.(1000m sk.)

8

 

4.

Sandis Endijs Dimitrijevs

 

3.

3.v.(60m/b sk.)

6

 

Jauno vieglatlētu sacensībās

“Mazā Balva” 3.kārta

3.v. (lodes gr.)

6

Astrīda Trūpa

3.v.(lodes gr.)

6

Mairita Veigure

6.

2.v.(1000 m sk.)

8

 

5.

 

Sintija Kestere

 

9.

 

3v.(3000 m sk.)

 

6

 

Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu skolēnu sporta spēles vieglatlētikā 2018

 

 

Dravnieku pamatskolas       

 

 izglītojamo piedalīšanās un iegūtās godalgotās vietas konkursos 2017./2018.m.g.

 

Nr.

p.k.

Izglītojamā vārds, uzvārds

Kl.

Vieta/

pakāpe

Punkti

 

Līmenis

Skolotāja vārds,uzvārds

 

1.

 

Aivis Upenieks

 

9.

I pakāpe –

„Lielais stāstnieks”

 

14

Dienvidlatgales stāstnieku

 konkurss „Teci, teci,

valodiņa” Līvānos

 

 

 

Inga Elste

 

2.

 

Dagnis Stikāns

 

9.

II pakāpe –

„Lielais stāstnieks”

 

13

Dienvidlatgales stāstnieku konkurss„Teci, teci,

valodiņa” Līvānos

 

3.

 

Aivis Upenieks

 

9.

II pakāpe –

„Lielais stāstnieks”

18

 

XXI stāstnieku konkurss

„Teci, teci,

valodiņa 2017” Rīgā

 

4.

 

Dagnis Stikāns

 

9.

 

Pateicība

 

15

Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi”literārais un ainavu konkurss, veltīts Jāņa Jaunsudrabiņa 140. dzimšanas dienas atcerei

 

Inta Broka

 

 

5.

Astrīda Trūpa

3.

 

Atzinība

 

 

16

Vislatvijas skolēnu jaunrades darbu konkurss “Ik solī, ko speru, veras debesu vārti tepat, virs Latvijas zemes” (R.Mūks)

Irēna Mičuliša, Inga Elste

S.E.Dimitrijevs

16

Mārtiņš Damba

9.

16

Dagnis Stikāns

16

S.Čaunāne

9.

Pateicība

15

 

6.

S.Čaunāne

 

9.

Pateicība

15

Literārais konkurss “Andrejam Upītim – 140” Skrīveros

Inga Elste

Dagnis Stikāns

15

 

 

7.

S.Čaunāne

 

 

9.

 

 

1.vieta

5

 

 

Riebiņu novada erudīcijas konkurss “Latvijai – 100”

 

 

Ārija Pudule

 

Mārtiņš Damba

5

Valters Grigals

5

Dagnis Stikāns

5

Aivis Upenieks

5

 

8.

 

Dagnis Stikāns

 

9.

 

1.vieta

 

14

 

Valsts policijas Latgales reģiona

pārvaldes organizētā zīmējumu

konkursā “Policijas supermašīna”

 

Inta Broka

 

9.

 

Dagnis Stikāns

 

9.

 

1.vieta

 

5

 

Riebiņu novada pētniecisko darbu

konkursā “Vide ap mums”

 8.-9.kl. sk. “Svētki un svinēšana”

 

Ārija Pudule

10.

Aivis Upenieks

9.

1.vieta

5

Riebiņu novada skatuves runas

konkursā

 

Inga Elste

Artūrs Čaunāns

9.

3.vieta

3

 11.

Aivis Upenieks

9.

I pakāpe

14

Latvijas izglītības iestāžu skolēnu

skatuves runas konkursā Latgalē

 

 

12.

Kārlis Paldiņš

3.

 

 

laureāti

5

 

Riebiņu novada skolu neklātienes

radošajā  konkursā “Sajūti mežu”

I. Mičuliša

Dairis Uiska

6.

5

Inta Broka

Valters Grigals

 

9.

5

Silvija Butkeviča

Dagnis Stikāns

5

Aivis Upenieks

5

 

13.

Aivis Upenieks

9.

Atzineiba

11

18. skotuvis runys konkursā

“Vuolyudzāni” Rēzeknē

Inga Elste

 

Artūrs Čaunāns

11

14.

Dagnis Stikāns

9.

Piedalīšanās

20

Starptautiskais skolēnu pētījumu konkurss “Vēsture ap mums”

Ārija Pudule

15.

Dagnis Stikāns

9.

Atzinība –

III pakāpe

22

Starptautiskais skolēnu pētījumu konkurss “Vēsture ap mums”

Ārija Pudule