Jaunākās aktivitātes

SFL projekta ’’Esam vienoti domās un darbos!’’
‘’pieaugušo vakara skolas’’ aktīvistes pulcējas uz kopīgu salātu degustācijas vakaru.
 
Laikā, kad iestājušās tumšākās, drūmākās rudens dienas, aktīvākās un radošākās pagasta sievietes, kaut uz mirkli izraujas no ikdienas darbiem, lai kopā pārrunātu notiekošo pagastā, valstī, lai spriestu par nākotnes plāniem. Stabulnieku pagasta aktīvistes, kuras darbojas ‘’pieaugušo vakara skolā’’, pulcējās uz kopīgu atpūtas pasākumu ‘’Salātu degustācijas vakaru’’ 20.11.2013. Nu čaklās saimnieces bija atnesušas no ziemas krājumiem sagatavotos salātus - daudz un dažādus –‘’gurķi un tomāti želejā’’, ‘’sievasmātes mēles salāti’’, ‘’marinēta paprika, ‘’ ‘’marinēti kabači’’,  ‘’gurķu salāti’’ u.c.  Katra dalījās pieredzē ar recepti. Bija pat izcepta ķirbju torte. Kopīgās sarunās pie tējas un kafijas, tika pārrunāts arī LR 95.gadadienas pasākums, kurā arī aktīvi ar savu darbu izstādē piedalījās ‘’vakara skolas ‘’ dalībnieki. Kopīgi tika apspriesti nākotnes plāni, darbs pie jauniem projektiem, apkopotas idejas un priekšlikumi.
Tika nolemts par dalību labdarības izstadē Viļānos ar ‘’vakara skolas’’ nodarbībās tapušajiem darbiem. Šī izstāde tiks ierīkota 02.12.2013. Tā kā projekts tuvojas noslēgumam, tad tika nolemts noorganizēt noslēguma seminaru kopā ar pašvaldības deputātiem, lai parādītu, ko mēs esam sasnieguši aktīvi darbojoties, ko esam iemācījušies. Seminārs varētu notikt decembra pirmajā nedēļā.
Projekta darba grupas vārdā - paldies Ārijai, Intai, Irēnai, Elzai, Anitai, Rutai, Janīnai, Ilgai, Olgai, Kristīnei par radošu darbošanos un atbalstu.