SFL projekts 2013

Dravnieku pamatskolā tiek īstenots Sorosa Fonds Latvija finansētais projekts ‘’Esam vienoti domās un darbos!’’
 
Izstrādājot Dravnieku pamatskolai kopā ar Riebiņu novada domi izsludinātajā Sorosa Fonds Latvija iniciatīvas ‘’Pārmaiņu iespēja skolām’’ projektu 2.kārtai ‘’Esam vienoti domās un darbos!’’ guvām atbalstu un finansējumu šī projekta īstenošanai Dravnieku pamatskolā.
2010.gadā tika izveidots izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centrs skolā un izstrādājot jaunu projektu ‘’Esam vienoti domās un darbos!’’ turpinām iesākto darbu vietējās kopienas saliedēšanai; bērnu un pieaugušo tālākizglītības prasmju un jaunu iemaņu apguvei; sociālo pakalpojumu iespējām uz vietas skolā.
Projektā tiks veiktas sekojošas aktivitātes:
1. Projekta administrēšana
2. Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana:
2.1. Dušas, veļas mazgāšanas telpas remontdarbi un iekārtošana
2.2. Iespējas nodrošināšana saņemt šos pakalpojumus
            3. Nometnes noorganizēšana 20 sociālā riska ģimeņu bērniem
4. Bērnu ‘’Vakara skolas’’ darbības nodrošināšana
5. Pieaugušo ‘’Vakara skolas’’ darbības nodrošināšana
Bērnu vakara skolas ietvaros, katru mēnesi varēs apgūt cita veida prasmes un iemaņas; piedalīties kopīgu pasākumu organizēšanā kopā ar vecākiem; nepieciešamības gadījumā saņemt psiholoģisko palīdzību no psihologa; būt aktīviem veselīga dzīvesveida piekritējiem – organizējot veselīga uztura dienas, sportiskās aktivitātes, rūpes par personīgo higiēnu; pavērsies plašākas iespējas piedalīties kopīgos pasākumos ar pagasta pašdarbnieku kolektīviem.
Pieaugušo vakara skolas nodarbībās tiks piedāvāts jaunu prasmju un iemaņu apgūšana karvinga tehnikā un enkaustikas darbu izstrādē; kopīgu pasākumu un nodarbību īstenošana ar bērniem(gan kultūras, gan sporta aktivitātes); iespēja saņemt speciālistu konsultācijas gan par bērnu, gan veselīgu uzturu un prasme pielietot dabas produktus, augļus, dārzeņus ikdienas ēdienkartē noformējot tos netradicionālā veidā un veicot to pārstrādi; sagatavot veselīgas sulas, kaltētu augļu, dārzeņu, garšvielu maisījumus, ko var izmantot ēdienu pagatavošanā visa gada garumā .
            Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas aktivitātes rezultātā, veicot remontdarbus skolas dušas telpā tiks pavērta iespēja izmazgāt veļu, nomazgāties dušā.
            Jūlija mēnesī tiks noorganizēta nometne 20 sociālā riska ģimeņu bērniem ‘’Es vesels un videi draudzīgs’’.
            Decembra mēnesī bērnu vakara skolā jau notika pirmās nodarbības svečturu izgatavošanā un apsveikumu gatavošanā Ziemassvētkiem.
            Projekts tiek īstenots no 2012.gada decembra līdz 2013.gada decembrim.
Cerot uz vietējo iedzīvotāju atsaucību, aktivitāšu īstenošanā,
 
projekta vadītāja Skaidrīte Grigale