Arhīvs 2012/2013

Izlaidums

15.jūnijā Dravnieku skolā „spietošana” – izlaidums 7 pamatskolas izglītību ieguvušajiem absolventiem. Skolas direktors uzsvēra absolventu apzinīgo attieksmi pret mācībām, pateicās par aktīvo piedalīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē un korekto uzvedību. Absolventu labākie draugi – 8. un 7.klase – gaviļniekiem veltīja dejas, Evita un Amanda – dziesmu ģitāru pavadījumā. Arī paši absolventi bija nopietni gatavojušies – teica skaistas dzejas rindas. Mareks un Andris skatītājiem, tai skaitā arī vecākiem, veltīja sirsnīgas dziesmas, bet pats skaistākais un burvīgākais bija deju skolotājas Ilonas iemācītā deja, kurā absolventi parādījās īsti šarmanti – stalti un pašapzinīgi, romantiski. Skaistus, sirsnīgus novēlējumus bijušajiem audzēkņiem veltīja klases audzinātājas A.Betlere un V.Mičule. Skolotāju, vecāku un viesu sirsnīgs novēlējums absolventiem: „Lai jaunajā ceļā pavada veiksme!” 

<<vairāk, bildes>>

Tautas deju festivāls

25.maija agrā rītā Dravnieku pamatskolas dejotājus ceļš veda uz skaisti sakopto un mūsdienīgo Latgales pērli – Krāslavu, kur notika Tautas deju festivāls „Latvju bērni danci veda”.
Lietus netraucēja bērniem un skolotājiem priecāties par grāfu Plāteru pili un parku, ūdenskritumiem, zaļajiem pakalniem un ziedošajām ielejām. Festivāla ielu koncerti, gājiens un lielkoncerts „Par Daugavu saulei roku devu” pulcēja ap 4000 dalībniekus no Rīgas, Ogres, Ķeguma, Ikšķiles, Lielvārdes un Latgales novadiem.
Mūsu skolas dejotāji kopā ar Preiļu, Aglonas un Riebiņu izglītības iestāžu deju kolektīviem uzstājās lielkoncertā ar programmu „Skaista mana brāļa sēta”. Vakarā visi salijuši, noguruši, bet apmierināti par iespaidiem bagāto dienu Krāslavā, atgriezās mājās.
Paldies dejotājiem par darbu, viņu vecākiem par atbalstu, skolotājām Ārijai Pudulei, Intai Brokai, Anitai Betlerei un Dravnieku pamatskolas direktoram Jānim Znotiņam par palīdzību un siltām pusdienām lietainā dienā!

<<vairāk, bildes>>

Skolas pēdējais zvans

17.maijā Dravnieku pamatskolas 9.klasi skolas zvans uzrunāja pēdējo reizi. Lai šie svētki būtu īpaši un izdevušies katra klase bija cītīgi darbojusies, lai iepriecinātu 9.klasi. 8. Klase bija parūpējusies par scenārija izveidi, pasākumu vadīšanu un telpu rotāšanu. Pārējās klases bija sagatavojušas burvīgus sveicienus. Klases dziedāja, dejoja, skaitīja dzeju, turklāt 1.-5. Klašu kolektīvs dejas „Tūdaliņ, tagadiņ” pavadījumā braši izdancināja devītklasniekus. Taču devītajiem bija sagādātas ne tikai dejas , arī āķīgi jautājumi un dažādas atrakcijas. Pasākuma noslēgumā devām vāŗdu devītajiem, viņi bija sagatavojuši sirsnīgus pateicības vārdus skolotājiem un skolasbiedriem. Un tad 1.klase ar 9. klasi svinīgi devās apkārt skolai.
Pasākums tik tiešām bija izdevies!
 

<<vairāk, bildes>>

Pavasara ekskursija

    Šajā mācību gadā 7.klases skolēni audzinātājas Skaidrītes Ūzuliņas vadībā uzvarēja LR ZM rīkotajā konkursā „Mūsu mazais pārgājiens”. Balvā tika saņemta apmaksāta ekskursija, kuru īstenojām janvārī. Konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” uzvarētāju apbalvošanas svinīgajā pasākumā Rīgā piedalījās arī Saeimas deputāts Edvards Smiltēns, un konkursa uzvarētājiem par aktivitāti, radošumu un panākumiem pasniedza vēl vienu balvu - apmaksātu ekskursiju uz Saeimas namu.

<<vairāk, bildes>>

Ekodomu ekspresis skolā

 

 

Lieldienas

Nāc, nākdama Lieldienīte! 

Atnāca Lieldiena par augstiem kalniem, par augstiem kalniem, caur zaļu birzi, Sarkanas oliņas mētādama, sudraba podziņas bārstīdama.

Lieldienas ir svētki, kas ikvienam no mums saistās ar pavasara atnākšanu un dabas atmošanos. Ziema nu jau tūlīt, tūlīt būs pagājusi, daba mūs sāks priecēt ar pirmajiem sniegpulkstenīšiem, putnu dziesmām un plaukstošām lapām. Un katram no mums arī sirdī ienāks pavasaris. Lai tas notiktu, dravniecēni svētku koncertā centās ziemu ātrāk aizdzīt ar skanīgām dziesmām, raitām dejām, dzejoļiem, jociņiem.

          <<vairāk, bildes>>

Sieviešu diena

 

<<vairāk, bildes>>

 

 

Vienoti domās un darbos

Dravnieku pamatskolā uzsākts aktīvs darbs SFL projektā ‘’Esam vienoti domās un darbos!’’ .
‘’Bērnu vakara skolā’’ decembra mēnesī bērni aktīvi darbojās svečturu gatavošanā no dabas materiāliem, lai Ziemassvētkos būtu galda dekori katrā mājā, kas tapuši pašu rokām. Aktīva sadarbība skolai ir izveidojusies ar Riebiņu novada biedrību ‘’Atspulgs L’’ un Viļānu labdarības biedrību ‘’Atbalsts’’. Decembrī piedalījāmies arī labdarības Ziemassvētku izstādē Viļānos ar saviem iepriekšējā projektā tapušajiem radošajiem darbiem un guvām atzinību par aktīvu darbu un līdzdalību ziedojumu akcijā.

 Ekskursija


       Jūs jau noteikti zināt, ka mēs – 7.klases skolēni - audzinātājas Skaidrītes Ūzuliņas vadībā uzvarējām Latvijas Republikas Zemkopības Ministrijas organizētajā konkursā „Mūsu mazais pārgājiens” un ieguvām godalgoto 3.vietu, balvā saņemot Ls 200 ekskursijas transporta izdevumu segšanai. Ekskursijas maršrutu sākām plānot jau 2 mēnešus iepriekš. Bijām un vēl tagad esam lepni par uzvaru. Mūsu vecāki priecājās līdz ar mums, un ekskursijā izlēmām braukt kopā ar savām ģimenēm. Savā priekā vēlējāmies dalīties arī ar 8. un 9.klases skolēniem, tāpēc uzaicinājām arī viņus braukt šajā ekskursijā.

su mazais pārgājiens

Dravnieku pamatskola piedalījās Zemkopības ministrijas un biedrības "Zaļās mājas" rīkotajā konkursā "Mūsu mazais pārgājiens" un ieguva diplomu par 3.vietu

Pārgājiena apraksts (šeit)

<<vairāk, bildes>>

Ziemassvētku pasākums

 Svētki atnāk un aiziet, bet paliek prieks par svecēm, egli, dāvanām, par sirdi, ko cilvēks neaizliedz, dvēselei mācot būt baltai. Un tad nav svarīgi: ir vai nav sniegs, jo ceļš ir atvērts gaišākām domām...                                                              /Māra Sviķe/ 

Mazie un lielie skolēni jau saņēmuši Ziemassvētku tūtas, guvuši skaistuma, labestības un prieka pārdzīvojumu pie grezni pušķotas eglītes. 20.decembrī Dravnieku pamatskolā Ziemassvētki bija sabraukuši ar jaukām, skanīgām dziesmām, dzejoļiem, raitu dejas soli, dāvanām un Ziemassvētku vecīti. Koncerts uzbūra pirmssvētku noskaņojumu, iesildīja sirdi un palīdzēs pārziemot ar prieku. Paldies visiem labajiem gariņiem, kuri palīdzēja tapt šiem svētkiem!

<<vairāk, bildes>>

Advente

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem ved mūs pretim kādam baltam klusumam,
Aiz kura ir kaut kas mīļš, sen aizmirsts un pazaudēts, kas mums atkal no jauna jāatrod.
 
Mūsu skolā pirmā svece Adventes vainagā tika iedegta kopā ar Vydsmuižas priesteri Č.Mikšto. Tradicionāli Adventes laikā katru svētdienu tiek aizdedzināts pa vienai svecītei Adventes vainagā. Aplis, ko veido vainags, kopš senseniem laikiem simbolizē mūžību un vienotību. Cilvēkiem tas ir miera , klusuma un pārdomu laiks, laiks, kad ikviena sirsniņā iedegas cerība un gaidas pēc Ziemassvētku brīnuma. Katru nedēļu iededzot pa vienai svecei Adventes vainagā, centīsimies uzturēties siltās, labi apgaismotās telpās, izvairīties no tumsas, bet neaizmirsīsim, ka gaismu nepieciešams vairot arī dvēselēs – darot labus, gaišus darbus. Lai mums tas izdodas!

<<vairāk, bildes>> 

Stāstnieki 

Šogad no Riebiņu novada piedalījās - 7 bērni no Dravnieku pamatskolas (5.kl. -Baiba Balode un Marta Mičule, 6.kl - Viktorija Vinogradova, 7.kl - Baiba Maliņa, Ingūna Briška, Karīna Cvetkova un es, Amanda Anusāne), 6 bērni no Riebiņu vidusskolas, 7 bērni no Galēnu pamatskolas un 6 bērni no Sīļukalna pamatskolas.
    Šogad ceļazīmi uz Rīgu nopelnīja 5 bērni no Riebiņu novada - Baiba Maliņa un Amanda Anusāne no Dravnieku psk., Lelde Klīdzēja un Renāts Konovalovs no Galēnu pamatskolas, un Ernests Zalāns no Riebiņu vidusskolas.

<<vairāk, bildes>>

 Jestrie danči 

Es mācēju danci vest līkumiņu līkumiem
Audekliņu nemācēju, tas tecēja čokurā.
 
Skolā par jauku tradīciju ir kļuvusi daņču pēcpusdiena, kas notiek novembra pēdējās dienās.
Šī pēcpusdiena kā allaž pienāca aši - lai arī diena miglas vālu pilna un ne vismazākais saules stariņš nevarēja izspraukties caur mākoņu biežņu, tomēr mums cauri un pāri vēlās, virpuļoja  un mirdzināja gaišs un silts prieka vilnis.  Pēcpusdienas laikā  notika neparastu gadījumu iz dzīves stāstīšana, mīklu minēšana, tautas spēļu un rotaļās iešana,  vienkāršāko tautisko danču soļu apgūšana. Daņču izspēlēšanā līdzēja skolas pašpārvaldes dalībnieki Evita un Raivis, mūzikas pavadījumu nodrošināja skolotājs Jāzeps Skutelis.
 

s grupiņas „Bitītes” 10 bērni 27.novembra rītā brauca uz Galēnu sporta zāli, kur notika 2012.gada Riebiņu novada pirmsskolas bērnu sporta svētki. Galēnos mazuļus sagaidīja Dakteris un Zaķis, kas vadīja dažādas spēles un sacensības. Visām  grupiņām iepriekš tika dots mājas uzdevums – sagatavot priekšnesumu. „Bitītes” rādīja deju „Riču raču. ”
Svētki norisinājās patīkamā un sportiskā gaisotnē. Redzētais un piedzīvotais deva jaunas zināšanas un pieredzi mūsu skolas pašiem mazākajiem bērniem.

<<vairāk, bildes>>

 

 

 

Sievietei – meitenei                                    
tu bagāta-
ir par ko lūgt
ko sargāt

tu bagāta-
tev ir ko mīlēt

lolot
tu bagāta
ja vari
mīlot piedot
tu bagāta
ja vari dot
un ziedot...
   / I. Tora /
Mīļi sveicieni Sieviešu dienā.
Dravnieku pamatskolas zēni un vīrieši.
 

 

19.aprīlī pie mūsu skolas 1.-4.klašu skolēniem viesojās Riebiņu vidusskolas pārstāvji ar projekta „Ekodomu ekspresis” aktivitātēm.
Rūķis Ķūķis bērnus aicināja neklātienes ceļojumā pa Latvijas kultūrvēsturisko novadu skaistākajām un interesantākajām vietām. Bija iespēja skatīt šīs vietas fotogrāfijās un atbildēt uz dažādiem jautājumiem. Labu erudīciju parādīja 4.klases skolēns Artūrs Čaunāns. Visiem lielu sajūsmu radīja saņemtā dāvana- grāmata „Meža zinis”, kurā jāveic dažādi lasīšanas, domāšanas, krāsošanas uzdevumi . Pēc pasākuma skolēni ļoti centīgi ķērās pie grāmatiņas aizpildīšanas.
Paldies riebiņiešiem par saistošo prezentāciju un jauko dāvanu!
 
Tikai vislabākais, lai labs diezgan. Izstiep rokas pēc vislabākā un visaugstākā, kraties no visa, kas mazvērtīgs. Lai pilnība ir tavas dzīves ceļa zvaigzne.   
                                                                                                                                   /K.Ulmanis/
                               
Ir novembris. Mūsu valsts dzimšanas mēnesis. Savādā laikā dzimusi mūsu valsts. Melnā rudenī, spītējot tumsai un aukstiem lietiem.
Dravnieku pamatskolas pasākumu „Nāk gadalaiki apgleznot Latviju” caurvija vārdi no Jāņa Jaunsudrabiņa grāmatas „Piemini Latviju”, ko viņš sarakstījis trimdā, ilgodamies pēc savas mīļās dzimtenes un pieminēdams to visos gadalaikos. Koncertā izskanēja prieks par Latviju, par tautas tradīcijām un garamantām, kas krātas paaudžu paaudzēs skolas deju kolektīvu, vokālā ansambļa, brašu un runīgu vīru un meiteņu izpildījumā. Kā tradīcija jau kļuvusi valsts svētku priekšvakarā apbalvot skolas labākos darbiniekus un „Draudzības skrējiena” uzvarētājus. Pateicības saņēma:
Alīda Čaunāne – „Par godprātīgu un apzinīgu darbu”;
Aivars Broks – „Par aktīvu darbu un rezultatīvu izglītojamo sagatavošanu CSDD rīkotajiem konkursiem”; 
Jānis Znotiņš – „Par nesavtīgu darbu skolas vides labiekārtošanā”.
Ceļojošos kausus saņēma: 1.-3.klašu grupā – 3.klase; 4.-6.klašu grupā – 5.klase; 7.-9.klašu grupā – 9.klase, bet pirmo triju vietu ieguvēji katrā vecuma grupā saņēma medaļas. Pirmssvētku koncerts izskanēja, visiem vienojoties kopdziesmā „Šeit ir Latvija.”
 
 
 
 

 

Būt Cilvēkam nozīmē apzināties, ka katrs ķieģelis, ko tu iemūrē, palīdz celt pasauli
                                                                                             / A. Sent-Ekzeperī /
 
5. oktobrī mūsu skolā norisinājās skolotāju diena. Diena, kad skolēni iejūtas skolotāju ādā un skolotāji - skolēnu. Pirms sākt stundas ar jaunajiem skolotājiem 9. klase bija noorganizējusi skolotājiem veltītu pasākumu, kuru braši vadīja Ilze  un Mareks. Pasākuma laikā notika arī muzikāli priekšnesumi, kurus bija sagatavojušas 7. un 8. klases skolnieces. Pasākuma laikā devītklasnieki mums deva iespēju ielūkoties skolotāju bērnības bildēs. Par katru skolotāju bija sagatavots austrumu ziedu horoskops. Kad skolotāji tika apsveikti, ar to svētki vēl nebija beigušies. Skolotājiem notika pirmā stunda kā skolēniem, kurā  bija jāraksta paskaidrojumi par stundas kavēšanu, norakstīšanu.  Kamēr skolotāji pildīja testus un rakstīja paskaidrojumus 9 . klase lieliski iejutās skolotāju lomā. Katrs jaunais skolotājs bija rūpīgi sagatavojis tēmu, ko mācīt skolēniem. Gan skolotāji, gan skolēni bija apmierināti ar šo dienu. Ar nepacietību gaidām nākošo skolotāju dienu!

 

<<vairāk, bildes>>

Ziedi Latvijai
    
                 (..) var darīt jebko, galvenais ir attieksme – gribēt izdarīt pēc iespējas labāk, atdot
visus savus spēkus tam darbam, ko dari.
                                                                                                           /Samija Šerifa/
 
Šo septembri mūsu skolā norisinājās divi burvīgi pasākumi – Ziedu paklāju veidošana un dārzeņu izstāde „Rudens sirdī”. Ziedu paklāju veidošanas laikā skolēni uz skolu devās ar bagātīgiem puķu pušķiem, lai no ziediem veidotā Latvijas kontūra būtu pilnīga un skaista. Katrs skolēns pielika roku, lai šis ziedu paklājs būtu nepārspējams. Un tik tiešām no ziediem veidotā Latvija bija ļoti skaista un krāšņa.
Pēc neilga laika skolēni turpināja būt tikpat aktīvi un piedalījās dārzeņu izstādē „Rudens sirdī”, kura notika 24.-28. septembrī. Šī izstāde bija vienreizēja ar to, ka varēja aplūkot dažādas dārzeņu kompozīcijas, no dārzeņiem veidotus iedomu tēlus un viņu sapņaināko fantāziju draugus.

 

 
 

<<vairāk, bildes>>

Zinību diena
    
  ... skaistākās tās puķes šķiet,
Kuras pirmā skolas dienā
   Skolas bērniem rokās zied!
/J.Osmanis/
 
3.septembra svinīgais pasākums notika Stabulnieku KN, kur pulcējās skolēni, viņu vecāki un skolotāji. Gan lielajiem, gan mazajiem skolas zvans iezvanīja jauna mācību gada sākumu.Un jauns mācību gads nozīmē ne tikai jaunas zināšanas, bet arī jaunus iespaidus, jaunas tikšanās, jaunus sasniegumus un dažādus pārsteigumus.
Lai mēs visi saglabājam Zinību dienas līksmību, zinātkāri, darba prieku, pacietību, radošu pieeju un mīlestību
un lai mums visiem veiksmīgs, veselīgs un dzīvespriecīgs jaunais
                                                               2012./2013.m.g.
 
 

<<vairāk, bildes>>