Arhīvs 2013/2014

 

 

Nometne "Ziedu valsts" burvība
 

Vasara ir laika periods, kad skolas vecuma bērniem ir skolas brīvlaiks un, lai to saturīgi un racionāli izmantotu un gūtu jaunas prasmes,iemaņas, arī izglītotos, Riebiņu novada biedrība ‘’Atspulgs L’’ piedāvāja 20 Dravnieku pamatskolas bērniem dalību nometnē ‘’Ziedu valsts’’, ko projekta ietvaros finansēja Latvijas Vides aizsardzības fonds un līdzfinansēja Riebiņu novada dome.

>> vairāk, bildes <<

      

Nometne "Dabas laboratorija"
 

Nometne ‘’Dabas laboratorija ‘’ notika Riebiņu novada Stabulnieku pagasta Dravnieku pamatskolā laika periodā no 21.07.2014. – 25.07. 2014. Nometne ilga 5 dienas. Nometnes organizators un projekta autors bija Riebiņu novada biedrība ‘’Atspulgs L’’, kura jau kopš 2008.gada darbojas šajā jomā. Nometnes galvenais finasētājs bija Latvijas Vides aizsardzības fonds un līdzfinansējuma daļa tika piesaistīta no Riebiņu novada domes.

 

>> vairāk, bildes <<

Izlaidums
 

 

>> vairāk, bildes <<

Mācību gada noslēgums
 

 

>> vairāk, bildes <<

Sporta diena
 

 

>> vairāk, bildes <<

Zvana diena
 

 

>> vairāk, bildes <<

Ekskursija
 

 

>> vairāk, bildes <<

Lieldienas
 

 

>> vairāk, bildes <<

 

Valentīndiena
 

14. februāris- jūs noteikti visi zināt, kas šī ir par dienu. Tāpat kā citus gadus, arī šogad šajā visu mīlētāju dienā Dravnieku pamatskolā norisinājās Valentīndienas pasākums, kurā mēs, skolēnu pašpārvalde, rādījām skečus kā skolēni izrāda savas simpātijas dažādos skolas gados.

Katra klase bija sagatavojusi Popielas priekšnesumu, kā arī tērpu netradicionālās modes skatei. Arī paši mazākie nebaidījās, kāpa uz skatuves un deva iespēju ielūkoties viņu sagatavotajā priekšnesumā. 6.klase bija ļoti pacentušies, viņi parādīja, kā tad īsti zēniem un meitenēm jāuzvedas Valentīna dienā. 9. klase sniedza ieskatu mammas un dēla savstarpējās attiecībās un lika aizdomāties, cik sarežģīta ir profesijas izvēle.

Arī tērpi modes skatei bija dažnedažādi, jo skolēni bija izmantojuši dažādus materiālus - gan lietderīgus, gan tādus, kurus lieto vairākkārt: kreppapīrs, plastikāta maisiņi, dažādi auduma gabali un ādas. Citi bija tērpušies kā īstas modeles, kā dāmas, kuras posušās iešanai uz randiņu.

Spēlējām rotaļu - 3 zēni un 3 meitenes ar aizvērtām acīm zīmēja savus sapņu prinčus un princeses. Vēl mēs ar Evitu nospēlējām un nodziedājām dziesmiņu par mīlestību.

Katrs par ieguldīto darbu saņēma pateicības dāvaniņas un diplomus. Tāds bija  pasākums, kurš priecēja ar priekšnesumiem, lika smaidīt un pabūt kopā.

                                                                                              Skolēnu pašpārvaldes vadītāja - Amanda

>> vairāk, bildes <<

 

Starptautiskās sacensības

 

Šī gada 24. janvārī Dravnieku pamatskolas sporta stadionā notika starptautiskas sacensības projekta „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”/”Move for life” (LLB-2-255) ietvaros. Tā kā ziema šogad mūs nelutina ar biezu sniega kārtu, tad sacensības bija jāpakārto dabas apstākļiem, proti, slēpošanas vietā tika rīkotas individuālas skriešanas sacensības un stafete.
Sals un skriešana ziemā nenobaidīja īstenos sporta fanus un entuziastus, kas, sildoties pie ugunskuriem un malkojot silto tēju, veiksmīgi startēja savās vecuma grupās.
Gribu pateikt PALDIES Dravnieku pamatskolas pedagogiem, tehniskajam personālam par sirsnīgo sacensību dalībnieku un viesu uzņemšanu, novada sporta komitejas locekļiem, sporta pedagogiem un tiesnešiem par profesionalitāti sacensību tiesāšanā un izturību šajā aukstajā dienā!
 
         Sacensību galvenais tiesnesis – Ārija Pudule

       
>> vairāk, bildes <<

 

 

 

Ziemassvētki
 

 

>> vairāk, bildes <<

 Siltuma diena
 

Šis jau ir trešais gads, kad mēs, Dravnieku pamatskolas skolēni un skolotāji, drēgnajā decembra mēnesī skolas zaļajā zālē rīkojam siltuma dienu! Proti, sildām sevi ar siltu tēju, šallēm, cepurēm, cimdiņiem un, protams, neiztikt bez čībiņām! Šogad bija īpaši rīkojumi- ierasties pašgatavotās čībās, garākajā šallē un rakstainākajos cimdos, ņemt līdzi sev mīļu krūzīti! Norisinājās konkurss, kurā bērni sacentās savā starpā par trim tituliem - Rakstaināko cimdu, Garākās šalles un Interesantāko čībiņu īpašnieks. Arī balvas bija atbilstošas šai dienai- pašpārvaldes gatavoti, meiteņu sašūti auduma maisiņi un dažādas zāļu tējas, kuras sarūpēja katrs pašpārvaldes dalībnieks. Ingūna bija parūpējusies par gardu pīrāgu, ko lielīja katrs degustētājs, arī ievārījumus varēja nogaršot. Ingūna un Marta sniedza vērtīgu informāciju par dažnedažādām zāļu tējām, kuras katrs vasarā var savākt pļavā. Ikviens bija pacenties ierasties atbilstošā tērpā, bet balvas tika tikai dažiem. Tomēr tas nav galvenais. Kas gan var būt patīkamāks, kā mīļā, jaukā atmosfērā pasēdēt un baudīt tasi gardas veselības tējas!

 

>> vairāk, bildes <<

Grāmatas atvēršanas svētki

 

  Kādā novembra pirmdienā pārsteigums no Preiļu centrālās bibliotēkas bērnu nodaļas – ielūdz uz mūsu kādreizējo skolnieču Lolitas Stupānes (autore) un Madaras Mediņas- Prikules (ilustratore) grāmatas „Alfabēts” prezentāciju.  Tā notiek 3.decembrī, klātesot meitenēm tuviem cilvēkiem un Preiļu pamatskolas pirmklasniekiem. Skaistu izrādi, izmantojot grāmatas tekstu, uzbūrusi bērnu nodaļas vadītājas Vilhelmīnes teātra studija „Kājām gaisā”. Indiānis, hokejists, dāmīte un citi tēli aicināt aicina: „Apbrīno burtiņu, iegaumē burtiņu, izlasi rindiņu, uzzini brīnumu!” Par grāmatas tapšanas vēsturi pastāsta Madara, savu prieku izteic arī Lolita. Autori un mākslinieki sveic skolotājas no mūsu – Dravnieku – skolas, bibliotekāre Vilhelmīne, NVO pārstāvis. Lai grāmatas iepriecina bērnus, lai Lolita un Madara turpina sadarbību!
 

       
>> vairāk, bildes <<

 

 

Teci, teci valodiņa

 


     21.novembrī 5 skolnieces piedalījās Dienvidlatgales stāstnieku konkursā Līvānos. Četras meitenes ( Marta Mičule, Baiba Maliņa, Amanda Anusāne, Evita Broka) ieguva tiesības piedalīties konkursā Rīgā. Lielās stāstnieces tituls tika arī Ivitai Štikai. Lai priecē pasakas, anekdotes un citi jauki „pastāsti”! Andreja dienu, 30.novembri, mūsu stāstnieces (Amanda, Baiba, Marta, Evita) pavada Rīgas Latviešu biedrības namā, kur noklausās daudzu vienaudžu dzīves atgadījumus, dzird bezgala daudz anekdošu un pasaku gan suitiski, gan latgaliski, gan īsti pareizi latviski. Radošu pieeju redz stāstnieku ķēniņu priekšnesumos. Mūsu meitenes iegūst II pakāpes diplomus (nominācijā „Lielais stāstnieks).


>> vairāk, bildes <<

 

 

Miniplenērs Galēnos

 


    Riebiņu novada skolu jaunos māksliniekus, kuri izteica vēlēšanos zīmēt brīvā dabā, 9.oktobrī Rūķi sagaidīja Galēnos. Iedvesmu un noskaņojumu darbam radīja Rūķu stāstījums par skolas vēsturi. Rūķi māksliniekiem   parādīja apkārtni un Galēnu parka teritoriju. Pastaigas laikā mākslinieki nolūkoja to vietu, kuru vēlas gleznot.
     Amandai un Evitai gleznošana brīvā dabā, it sevišķi rudenī, rada patīkamus mirkļus. Dzestrais gaiss, saule, vējš, krītošās koku lapas un zeltainā rudens krāsu palete bija īstie palīgi, lai vidi, radošo procesu un emocijas attēlotu vienuviet – gleznojumā.

       
>> vairāk, bildes <<

 

 

Mana Latvija 95

 

Valsts – tie esam mēs visi un visi kopā savu valsti, savu Latviju veidojam un mīlam. Kā teicis Kārlis Skalbe „Latvija jau ir tie cilvēki, kas tajā dzīvo. Cik lieli un cēli būs šie cilvēki, tik skaista un dāsna būs Latvija!” Gribētos, lai šajā dienā mēs visi domātu labas domas par savu zemi, tautu, valsti. Lai mūsu kopīgais darbs un gaišas domas stiprina valsts godu un neatkarību. Lai mūsos nepazūd ticība sev un savai Latvijai!
Tēvzemes nedēļas ietvaros mūsu skolā notika pasākumu cikls „Mana Latvija 95”, kura laikā skolēni aktīvi darbojās Latvijas kontūru izveidē, dažādās radošajās darbnīcās un uzstājās svētku koncertā.

       
>> vairāk, bildes <<

 

 

Danču pēcpusdiena

 

      24.oktobrī, mūsu skolā notika Danču pēcpusdiena 1.-6.klasei. Šī jaukā pasākuma vadītāji bija Raivis un Ingūna.

        Ar tautas dziesmu rindām sākās pasākums. Visi skolēni bija nepacietīgi, jo kuram gan nepatīk izdancoties? Vadītāji bija sagatavojuši jestras dejas, kurās piedalījās visi. Bija izdomāti arī atjautības uzdevumi un mīklas. Visi bija priecīgi, jo par katru mīklu bija pārsteiguma dāvana un tas bija stimuls visiem minēt uzmanīgāk. Skolēni bija noguruši, tomēr neskatoties uz to bija smaidīgi.

        Pasākuma noslēgumā mēs visi dziedājām kopīgu dziesmu- "Zīdi, zīdi rudzu vorpa". Uz šīs skanīgās nots arī beidzās mūsu atraktīvais pasākums.

                                                                                               8.klases skolniece Baiba

 

 

 

 


  >> vairāk, bildes <<

 

Novada pirmsskolu pasākums

 

24.oktobrī tradicionālie Riebiņu novada pirmsskolas bērnu sporta svētki notika Dravnieku pamatskolas sporta zālē. Mūsu skolā mazos ciemiņus un viņu skolotājas no Riebiņu PII „Sprīdītis”, Galēnu pamatskolas, Rušonas pamatskolas, Sīļukalna pamatskolas laipni sagaidīja direktors Jānis Znotiņš. Pasākuma atklāšanā direktors sveica mazos sportistus mūsu skolā un skolotājām dāvināja nelielas piemiņas veltes. Svētku dalībniekus uzrunāja Riebiņu novada pirmsskolas izglītības iestāžu metodiskās apvienības vadītāja Lolita Šmukste. Uz rotaļu „Kas dārzā” visus aicināja Dravnieku pamatskolas pirmsskolas grupiņas „Bitītes” draudzene lielā Bite un sporta svētki varēja sākties.

 

 

  >> vairāk, bildes <<

 

Pieredzes seminārs topošajiem skolotājiem

 

Pieredzes seminārs topošajiem skolotājiem Dravnieku pamatskolā
 
Šī gada oktobra mēnesī Dravnieku pamatskolā viesojās Daugavpils Universitātes studiju programmas „Pamatskolas skolotājs” 3. un 4.kursu studentes.
Topošās skolotājas iepazinās ar Dravnieku pamatskolu, tās tradīcijām un 8. klases skolēnu pieredzi pētniecisko pārgājienu organizēšanā un dalību LR ZM rīkotajā konkursā „Mūsu mazais pārgājiens”. Studentes tikās ar skolas direktoru Jāni Znotiņu un 8.klases audzinātāju, Skaidrīti Ūzuliņu, kura dalījās labās prakses pieredzē un rosināja topošās skolotājas uzsākot pedagoģisko darbību pievērsties vietējās kopienas kultūrvides pētniecībai, kas sekmē valstiskās identitātes veidošanos skolēnos.
 
 
 
Skolēnu tikšanās ar profesori Elfrīdu Krastiņu
 
Oktobra mēnesī Dravnieku pamatskolas 6. un 8.klašu skolēniem notika tikšanās ar matemātikas grāmatu autori, Daugavpils Universitātes profesori Elfrīdu Krastiņu. 
Pēc sarunas, kurā profesore Elfrīda Krastiņa iepazīstināja skolēnus ar dzīvesgājumu un atbildēja uz skolēnu jautājumiem, profesore vadīja matemātikas stundu 6. un 8.klases skolēniem. Skolēni ar sajūsmu apguva netradicionālos reizināšanas paņēmienus un rēķināja uzdevumus izmantojot vairākus risinājumu variantus. Noslēgumā skolēni saņēma uzaicinājumu apmeklēt Daugavpils Universitāti.


  >> vairāk, bildes <<

 

  

Trases atklāšana

 

  

10.oktobrī Dravnieku pamatskolas stadionā tika atklāta slēpošanas un nūjošanas trase.

Riebiņu novada dome īsteno Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projektu „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”/”Move for Life” (LLB-2-255). Šī projekta ietvaros jau uzstādīts apgaismojums trasei Dravnieku pamatskolas stadionā (1,5km), iegādāts slēpošanas un nūjošanas inventārs. Trases atklāšanā piedalījās projekta koordinatore novadā Iveta Šnepste, domes deputāts Jāzeps Ivanāns, domes sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis kā arī Stabulnieku pagasta aktīva un veselīga dzīvesveida piekritēji. Stabulnieku sporta metodiķes vadībā notika nūjošanas praktiskā apmācība un pirmā nūjošanas nodarbība. Pasākuma dalībnieki pēc nūjošanas pārgājiena zeltaini rudenīgajā Dravnieku pamatskolas stadionā atzinīgi novērtēja šo nodarbošanos un izteica vēlmi turpināt attīstīt nūjošanas prasmes.

 

Stabulnieku sporta metodiķe Ārija Pudule

 

 

 

 

 

  >> vairāk, bildes <<

 

Skolotāju diena

 

    Kā katru gadu, tā arī šogad mūsu skolā tika svinēta Skolotāju diena. Skolotāji tika sirsnīgi apsveikti ar ziediem un labiem vārdiem. 9.klase bija parūpējusies par skolotāju istabas izrotāšanu. Kad skolotāji tika apsveikti turpinājās pats interesantākais. Pēc mūsu skolas tradīcijām skolotāju dienā – 9.klasei tiek dota iespēja iejusties skolotāju „ādā”. Arī šogad tradīcija netika lauzta. Jaunie skolotāji atbildīgi un godīgi mācīja skolas pārējās klases. Skolēni bija paklausīgi un ieinteresēti par to, ko devītie viņiem mācīs. Ne tikai audzēkņiem, bet arī skolotājiem bija liels prieks par šādu iespēju. Diena bija izdevusies!


  >> vairāk, bildes <<

 

Draudzības skrējiens

 

Par rudens tradīciju mūsu skolā ir kļuvis Draudzības skrējiens. Arī šogad bez tā neiztikām. Visi silti saģērbušies, ar smaidu uz lūpām, gatavojāmies aši skriet un aizstāvēt savas klases godu. 3.oktobrī skolas stadionā skolēni iesildījās, pirms skrējiena izvingrināja kājas un bija gatavi startam. Atskanēja svilpe un cīņa varēja sākties. Pirmie skrēja 1. - 3.kl., nākamie 4. - 6.kl. un beigās 7. - 9.kl. Katrs šajā skrējienā gribēja būt uzvarētājs un centās to pierādīt. Dažiem veicās ļoti labi, bet citiem mazliet pietrūka spēka un izturības. Tas nekas, ka šajā rudenīgi aukstajā dienā bija vēsi, skrienot mums daudziem kļuva pat karsti. Finiša taisnē katrs ieskrēja ar sarkaniem vaidziņiem un nosalušu degunu, bet toties ar gandarījuma sajūtu par paveikto.
Uzvarētāji tiks paziņoti 18.novembra svētku pasākumā. Lepni soļos pakaļ ceļojošajam kausam klašu grupās un medaļām individuālajā vērtējumā.
                                                                                          Draudzības skrējiena dalībniece - Amanda

  >> vairāk, bildes <<

 

Kross Vārkavā

 

25.septembra rudenīgajā rītā Preiļu, Vārkavas, Līvānu un Riebiņu novadu skolēni startēja rudens krosa stafešu sacensībās Vārkavas vidusskolā. Laiks mūs nelutināja, laikapstākļi bija drēgni, bet skolēnu cīņas sparu tas nemazināja, jo ieradušies bija daudzi sportotgribētāji. Katrs vēlējās pierādīt, cik ātrs skrējējs viņš ir un aizstāvēt skolas godu. Mūsu skolu pārstāvēja 12 labākie, ātrākie skolēni.
Satraukums pirms starta bija visiem, bet novēlējumi, ko viens otram sniedzām, mazliet palīdzēja to novērst. „Uzmanību! Ieņemt vietas! Marš!” – un sacensības varēja sākties. Skatīties no malas ir viena lieta, bet, kad pienāk kārta pašam, tad tas ir jau pavisam kas cits, jo ir jāsakopo visi spēki un jātiecas pēc uzvaras. Starts vienmēr ir viegls, bet uzskrējiens kalniņā ir daudz grūtāks, jo prasa daudz spēka, izturības un arī taktikas, lai aizskrietu līdz finišam un nodotu stafeti nākamajam dalībniekam. Bet mēs to paveicām un ierindojāmies 2.vietā. Tiesa gan, mazākajiem, kuri skrēja īsāku distanci – 800m, veicās labāk, jo viņi ieņēma godpilno 1.vietu.
Apbalvošanas ceremonijā kopvērtējumā starp novadu pamatskolām mēs ieguvām 2.vietu un kausu. Ar smaidu sejās, lepnumu sirdīs, trīs kausiem un diplomiem rokās atgriezāmies savā dzimtajā skolā. Prieks par tik labiem panākumiem bija ne tikai mums pašiem, bet arī mūsu skolasbiedriem, skolotājiem un īpaši sporta skolotājam – Guntim!
 
                                                                                                     Sacensību dalībniece – Ingūna


  >> vairāk, bildes <<

  

Zinību diena

 

Oranžie pīlādžogu ķekari, dāliju, asteru un gladiolu krāsu pārbagātība puķu dārzos, zem augļu smaguma līkstošie ābeļu zari liek sajust rudens tuvošanos. Un klāt ir arī
1.septembris – satikšanās svētki... Kā teikusi Zenta Mauriņa: „Sastapšanās prieku nosaka nevis pasaulīgās vērtības un praktiskie labumi, bet gan vārdos neizsakāma noskaņa un izstarotā labestība!”
Novēlam, lai labestīgs sastapšanās prieks pirmajā skolas dienā valda starp skolēniem, pedagogiem un vecākiem. Jaunajā mācību gadā visiem audzēkņiem, bet īpaši tiem, kas savu skolas ceļu uzsāk pirmo reizi vēlam, lai zināšanu apgūšanas prieks jūs pavada katru mācību dienu, bet vecākiem, lai nepietrūkst spēka, pacietības, izpratnes, vadot savus bērnus skolas gaitās. Pedagogiem un ikkatram skolas darbiniekam novēlam gandarījumu no sava grūtā un atbildīgā darba, rūpējoties par bērnu izglītību, drošību un veselību, atceroties, ka „atdotais” atgriežas pie devēja dubultā. Lai ražīgs Jaunais mācību gads mums visiem!

  >> vairāk, bildes <<