DU studentu vizīte

 


Pieredzes seminārs topošajiem skolotājiem Dravnieku pamatskolā
 

Šī gada oktobra mēnesī Dravnieku pamatskolā viesojās Daugavpils Universitātes studiju programmas „Pamatskolas skolotājs” 3. un 4.kursu studentes.
Topošās skolotājas iepazinās ar Dravnieku pamatskolu, tās tradīcijām un 8. klases skolēnu pieredzi pētniecisko pārgājienu organizēšanā un dalību LR ZM rīkotajā konkursā „Mūsu mazais pārgājiens”. Studentes tikās ar skolas direktoru Jāni Znotiņu un 8.klases audzinātāju, Skaidrīti Ūzuliņu, kura dalījās labās prakses pieredzē un rosināja topošās skolotājas uzsākot pedagoģisko darbību pievērsties vietējās kopienas kultūrvides pētniecībai, kas sekmē valstiskās identitātes veidošanos skolēnos.
 
 
 

Skolēnu tikšanās ar profesori Elfrīdu Krastiņu
 

Oktobra mēnesī Dravnieku pamatskolas 6. un 8.klašu skolēniem notika tikšanās ar matemātikas grāmatu autori, Daugavpils Universitātes profesori Elfrīdu Krastiņu. 
Pēc sarunas, kurā profesore Elfrīda Krastiņa iepazīstināja skolēnus ar dzīvesgājumu un atbildēja uz skolēnu jautājumiem, profesore vadīja matemātikas stundu 6. un 8.klases skolēniem. Skolēni ar sajūsmu apguva netradicionālos reizināšanas paņēmienus un rēķināja uzdevumus izmantojot vairākus risinājumu variantus. Noslēgumā skolēni saņēma uzaicinājumu apmeklēt Daugavpils Universitāti.