Pirmsskolu pasākums

 


24.oktobrī tradicionālie Riebiņu novada pirmsskolas bērnu sporta svētki notika Dravnieku pamatskolas sporta zālē. Mūsu skolā mazos ciemiņus un viņu skolotājas no Riebiņu PII „Sprīdītis”, Galēnu pamatskolas, Rušonas pamatskolas, Sīļukalna pamatskolas laipni sagaidīja direktors Jānis Znotiņš. Pasākuma atklāšanā direktors sveica mazos sportistus mūsu skolā un skolotājām dāvināja nelielas piemiņas veltes. Svētku dalībniekus uzrunāja Riebiņu novada pirmsskolas izglītības iestāžu metodiskās apvienības vadītāja Lolita Šmukste. Uz rotaļu „Kas dārzā” visus aicināja Dravnieku pamatskolas pirmsskolas grupiņas „Bitītes” draudzene lielā Bite un sporta svētki varēja sākties.

 

Interesantās un jautrās stafetēs, kuras vadīja Inta Broka un visu grupiņu skolotājas, bērni lēca pāri „peļķēm” - (avīzēm), jāja ar zirgu (lecamauklu), skrēja līkločiem starp pilatēm un konusiem, leca ar vingrošanas riņķiem, uz badmintona raķetes nesa ābolus, darbojās ar baloniem, „slēpoja” pēc „dāvanām” un veica vēl dažādus uzdevumus. Lielā Bite aktīvi darbojās kopā ar bērniem - palīdzēja, uzmundrināja un atbalstīja. Pēc stafetēm visi dalībnieki kopā ar Biti dejoja „Riču - raču” un „Pavasara deju”. Kā jau visās sacensībās arī  sporta svētkos mazie sportisti saņēma pateicības un dāvanas no Bites. Pasākuma nobeigumā skolas Zaļajā zālē viesi baudīja karstu tēju un saldumus.

 

Paldies visiem, kas piedalījās un atbalstīja šos jaukos mazo sportistu svētkus!

 

                                                                         Pirmsskolas skolotāja – Natālija Balode