Starptautiskās sacensības

Šī gada 24. janvārī Dravnieku pamatskolas sporta stadionā notika starptautiskas sacensības projekta „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”/”Move for life” (LLB-2-255) ietvaros. Tā kā ziema šogad mūs nelutina ar biezu sniega kārtu, tad sacensības bija jāpakārto dabas apstākļiem, proti, slēpošanas vietā tika rīkotas individuālas skriešanas sacensības un stafete.
Sals un skriešana ziemā nenobaidīja īstenos sporta fanus un entuziastus, kas, sildoties pie ugunskuriem un malkojot silto tēju, veiksmīgi startēja savās vecuma grupās.
Gribu pateikt PALDIES Dravnieku pamatskolas pedagogiem, tehniskajam personālam par sirsnīgo sacensību dalībnieku un viesu uzņemšanu, novada sporta komitejas locekļiem, sporta pedagogiem un tiesnešiem par profesionalitāti sacensību tiesāšanā un izturību šajā aukstajā dienā!
 
         Sacensību galvenais tiesnesis – Ārija Pudule