Trases atklāšana

10.oktobrī Dravnieku pamatskolas stadionā tika atklāta slēpošanas un nūjošanas trase.
Riebiņu novada dome īsteno Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projektu „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”/”Move for Life” (LLB-2-255). Šī projekta ietvaros jau uzstādīts apgaismojums trasei Dravnieku pamatskolas stadionā (1,5km), iegādāts slēpošanas un nūjošanas inventārs. Trases atklāšanā piedalījās projekta koordinatore novadā Iveta Šnepste, domes deputāts Jāzeps Ivanāns, domes sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis kā arī Stabulnieku pagasta aktīva un veselīga dzīvesveida piekritēji. Stabulnieku sporta metodiķes vadībā notika nūjošanas praktiskā apmācība un pirmā nūjošanas nodarbība. Pasākuma dalībnieki pēc nūjošanas pārgājiena zeltaini rudenīgajā Dravnieku pamatskolas stadionā atzinīgi novērtēja šo nodarbošanos un izteica vēlmi turpināt attīstīt nūjošanas prasmes.
 
Stabulnieku sporta metodiķe Ārija Pudule