Mana Latvija 95

Valsts – tie esam mēs visi un visi kopā savu valsti, savu Latviju veidojam un mīlam. Kā teicis Kārlis Skalbe „Latvija jau ir tie cilvēki, kas tajā dzīvo. Cik lieli un cēli būs šie cilvēki, tik skaista un dāsna būs Latvija!” Gribētos, lai šajā dienā mēs visi domātu labas domas par savu zemi, tautu, valsti. Lai mūsu kopīgais darbs un gaišas domas stiprina valsts godu un neatkarību. Lai mūsos nepazūd ticība sev un savai Latvijai!
Tēvzemes nedēļas ietvaros mūsu skolā notika pasākumu cikls „Mana Latvija 95”, kura laikā skolēni aktīvi darbojās Latvijas kontūru izveidē, dažādās radošajās darbnīcās un uzstājās svētku koncertā.
                 11.11. Izstādes „LATVIJAS KONTŪRAS” iekārtošana.
                             11.11. Radošā darbnīca „LATVIJAS KARTE”.
                             13.11. Radošā darbnīca „LATVIJAS SIMBOLI.”
                             14.11. Radošā darbnīca „LATVIJA KRĀSĀS”.
                             14.11. Svētku koncerts „LATVIJAI 95”.