Teci, teci valodiņa

 

21.novembrī 5 skolnieces piedalījās Dienvidlatgales stāstnieku konkursā Līvānos. Četras meitenes ( Marta Mičule, Baiba Maliņa, Amanda Anusāne, Evita Broka) ieguva tiesības piedalīties konkursā Rīgā. Lielās stāstnieces tituls tika arī Ivitai Štikai. Lai priecē pasakas, anekdotes un citi jauki „pastāsti”! Andreja dienu, 30.novembri, mūsu stāstnieces (Amanda, Baiba, Marta, Evita) pavada Rīgas Latviešu biedrības namā, kur noklausās daudzu vienaudžu dzīves atgadījumus, dzird bezgala daudz anekdošu un pasaku gan suitiski, gan latgaliski, gan īsti pareizi latviski. Radošu pieeju redz stāstnieku ķēniņu priekšnesumos. Mūsu meitenes iegūst II pakāpes diplomus (nominācijā „Lielais stāstnieks).