Arhīvs 2014/2015

 

Izlaidums

 

 2015. gada 12. jūnijā Stabulnieku KN notika Dravnieku pamatskolas 9. klases skolēnu izlaidums. Apliecības par pamatizglītības iegūšanu saņēma 7 skolēni. Izlaidumu vadīja absolventu audzinātāja skolotāja Skaidrīte Ūzuliņa.

 >> vairāk, bildes <<

Mācību gada noslēguma pasākums

 

 29. maijā Riebiņu KC notika 2014./2015. mācību gada noslēguma pasākums Riebiņu novada izglītības iestādēm. Tika apbalvoti skolēni, kuri guvuši godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs, panākumus dažādos konkursos un sporta sacensībās, izteiktas pateicības skolotājiem par ieguldīto darbu. Katra skola sniedza sagatavotos priekšnesumus. Pasākumu vadīja novada izglītības jautājumu koordinatore E. Visocka.

 >> vairāk, bildes <<

Sporta diena

 

 28. maijā skolā tika organizēta sporta diena, kurā piedalījās 1. - 8. klašu skolotāji un audzinātāji. Spota dienas pasākumā bija jautri un interesanti. Uzvarētājiem tika pasniegti goda raksti, visi dalībnieki tika apdāvināti ar saldumiem.

 >> vairāk, bildes <<

 

Zvaniņa diena

 

15. maijā skolas ēdamzālē uz zvaniņu dienas pasākumu  bija pulcējušies 9. klases skolēni, viņu vecāki, pārējo klašu skolēni, skolotāji, skolas darbnieki. Pasākumu vadīja 8. klases skolēni. Notika dažādi priekšnesumi, tika novēlētas labas sekmes eksāmenos un turpmākajās gaitās.

 >> vairāk, bildes <<

 

 

Lieldienu pasākums

Zaļajā ceturtdienā gatavojāmies Lieldienām- lasījām visdažādākos materiālus olu krāsošanai un kompozīciju veidošanai. Tad tik sākās lielā olu vārīšana sīpolu mizās! Lielais brīnums bija oliņas attīšana un prieks par dažādību, krāsu un rakstu spēli. Iepriekš vārītās olas fantastisko izskatu ieguva krāsotāju meistardarbnīcā. Katrs varēja padižoties ar savu meistarstiķi. Notika arī olu ripināšanas sacīkstes. Jauka ieskaņa Lieldienām!

 >> vairāk, bildes <<

Projektu darbu par ES prezentācija

 
Projektu dienas izvērtās interesantas un aizraujošas. Tēmas arī dažādas- gan par ES valstu dejām un tautu tērpiem (9.klase), gan par sasveicināšanos (1.,2.kl.), gan Lieldienu tradīcijām (5.kl.), gan par Gaismas pili (8.kl.), gan par sasniegumiem ziemas sportā (7.kl.), gan par Latviju un Stabulniekiem (3.,4.kl.). 6.klases izvēle bija par drošību internetā.
Visaizraujošākais bija iemācīties pāris dejas, redzēt boba modeli un „biatlonistu”, uzzināt par Gaismas pili.

 >> vairāk, bildes <<

Ekskursija uz Rīgu

 
28. janvārī mūsu skolas skolēnus ceļš veda uz Rīgu. Ekskursijā varējām ciemoties Eiropas mājā, kur mums pastāstīja par ES veidošanās vēsturi, par tās institūcijām, kur darbojas arī Latvijas pārstāvji. Dabūjām arī dāvanas – auduma somiņas, pildspalvas un grāmatas par ES.
Dažādus dabaszinātņu stiķus un gudrības mums demonstrēja zinātkāres centrā „Zili brīnumi”. Laiku pavadījām, gan ar autiņiem braucot, gan spēlējot florbolu, gan klausoties mūziku un atraktīvi dejojot.
Pastaigā pa Rīgu vērojām brīnišķās sniegavīru figūras, ievērojamus pieminekļus un ēkas.
Atpūta „Lido” bija brīnišķīga. Visi tik lieliski slidoja, un katram savs stils. Ziemīga ekskursija pavasarīgā noskaņā.

 >> vairāk, bildes <<

Ziemassvētku pasākums

Lai iepriecinātu Ziemassvētku vecīti, kas mums,  jādomā, atnesīs dāvanas, svētkiem čakli mācījāmies dzejoļus, dejas soļus, dziesmu vārdus un melodijas. Koncertā, protams, skatītāji bija arī vecāki. To vadīja 9. kl. meitenes Karīna un Ingūna. Uzvedumā "Laimes lāča pēdās" redzējām sūnciemietes, pašu Lāci un Balto Māju iemītnieces. Tas tik jauki saskanēja ar 6.-9.kl. skolēnu izdejoto "Slotu danci"! Dejoja arī jaunākais deju kolektīvs, bija solo priekšnesums un meiteņu ansambļa dziedātās dziesmas. Svētku dalībnieki bija arī pirmsskolas vecuma bērni, kuri mācījās nopelnīt vecīša dāvanu ar dzejolīti vai dziesmiņu.
 
>> vairāk, bildes <<

 

Siltuma diena

Pašpārvaldes organizētā siltuma dienā aicināja ierasties ar savu krūzīti, iecienītu tēju un pašgatavotiem našķiem. Konkursos tika noskaidrota efektīgākā šalle, ērtākās čības u.c. omulības "aksesuāri".
 
>> vairāk, bildes <<

 

 

Talanti un netalanti

Mūsu skolā norisinājās vēl nebijis pasākums - Talantu un Netalantu šovs. Katram bija iespēja parādīt savu talantu, un arī to, kas īsti nepadodas, proti, netalantu.
Visi raitā solī devās uz mazās skatuvītes un priecēja mūs ar uzstāšanos.
Jāsaka, ka raibs gar acīm metās no bērnu priekšnesumu dažādības. Atmosfēra bija lieliska, jo katrs ar prieku vēroja, kā dravniecēni uzstājās.
Neviens šovs nenotiek bez žūrijas vērtējuma, vai ne? Arī mums bija žūrija, kas pasākuma noslēgumā apbalvoja ineresantākos un labākos talantus un netalantus.
 
>> vairāk, bildes <<

Tēvzemes nedēļa

 
Dravnieku pamatskolā valsts svētku nedēļa aizsākās ar Lāčplēša dienu, kad vēstures skolotājas Ārijas Pudules vadīti, atcerējāmies Brīvības cīņu notikumus.                  13.novembrī Stabulnieku kultūras namā visi interesenti tika aicināti uz svinīgo pasākumu „Latvija un Stabulnieki četros gadalaikos.” Svētku koncerta laikā klausītājus iepriecināja ar skanīgām dziesmām un uzmundrinošām melodijām skolas meiteņu ansamblis, ar raito dejas soli mūsu staltie tautu deju kolektīva dalībnieki un patriotiskām dzejas rindām skatuves mākslas pulciņa dalībnieki. Vērojām brīnišķīgus dabas skatus par Latviju un skolotājas Irēnas Mičulišas iemūžinātos fotomirkļus par mūsu dzimto Stabulnieku pagastu un Dravnieku skolas pārvērtībām četros gadalaikos. Kā īsti Latvijas patrioti, kas mīl savu dzimteni un Latvijas dabu, godā tradīcijas, mēs lepojamies ar mūsu līdzcilvēku sasniegumiem, kuriem pateicāmies šajā svētku brīdī.
Bija patīkami, ka valsts svētku nedēļā mūsu skolas skolēni pie apģērba nēsāja sarkanbaltsarkanās lentītes, tā izrādot cieņu mūsu valstij. Paldies visiem, kas piedalījās un atbalstīja šo pasākumu! Lai Dievs svētī mūsu Latviju!
 
>> vairāk, bildes <<

Draudzības skrējiens.

 

>> vairāk, bildes <<

 

Skolotāju diena

 

 

Bija rudenīgi vēss rīts, bet Dravnieku pamatskolā jau valdīja satraukums un rosība. Ceturtdien skolēni ieradās ar ziediem, lai sveiktu audzinātājus un skolotājus, jo notika Skolotāju dienas svinības.
     Pirmās un trešās mācību stundas laikā 9.klases skolēniem bija iespēja iejusties skolotāju lomā, viņi drīkstēja vadīt stundas, kas mazākajiem skolēniem diezgan labi patika. Savukārt otrās stundas laikā notika svinīgais pasākums. Visi skolēni stāvēja skolas vestibilā un vēroja, kā skolotāji ģitārspēles pavadībā, skanot dziesmai „Kur milzu kalni liekas mazi” dejoja valsi, kas bija ļoti aizkustinoši. Ziedu pušķi nu jau rotāja skolotāju klēpjus, un viņu acis mirdzēja priekā, dzirdot labos vārdus un vēlējumus.
Piektajā stundā notika gadsimta vērienīgākais volejbola mačs- 9.klase spēlēja pret skolotājiem. Šo grandiozo notikumu gaidīja visi. Skolas sporta zālē sanāca atbalstītāji, kuriem rokās bija plakāti un svilpes. Mums pat bija karsējmeitenes!
Spēle bija sīksta, tomēr emocijām pilna- katrs līdzjutējs kliedza, kuram jāuzvar, svilpju skaņas bija nerimstošas, un uzmundrinošie saucieni skanēja no malu malām. Beigās, protams, laurus plūca skolotāji.
Šī bija dzīvespriecīga un pozitīvu emociju pilna diena, ko neaizmirsīs ne skolotāji, ne skolēni.
 
9.klases skolniece Ingūna

>> vairāk, bildes <<

Olimpiskā diena

 

>> vairāk, bildes <<

Miniplenērs

   25.septembrī Dravnieku pamatskolā mēs, skolas kolektīvs, sagaidījām jaunos māksliniekus no Sīļukalna, Galēnu un Vārkavas pamatskolas, Riebiņu vidusskolas. Dalībnieki bija arī pašmāju zīmētāji. Kaut arī dabā rudens rīta dzestrums un vēsma, prieks vērot un attēlot dažādas krāsu noskaņas bija 14 māksliniekiem.
Jaukos un darbīgos mirkļus radījām mēs visi :
o   Riebiņu novada metodiskās apvienības vadītāja Ārija Bergmane –Sprūdža,
o   Dravnieku pamatskolas direktors Jānis Znotiņš,
o   Skolu vizuālās mākslas skolotāji R.Vjakse, R.Teilāne, S.Rimša, A.Spūle, I.Broka un viņu zīmētāji,
o   Dravnieku skolas pašpārvaldes aktīvistes Amanda un Baiba,
o   Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka.
Gribas ticēt, ka gan jaunieši, gan skolotāji Stabulniekos, Dravnieku skolas vidē, guva daudz patīkamu, radošu un rosinošu ideju. Lai prieks mums tikties 5.miniplenērā.
Vizuālās mākslas skolotāja

>> vairāk, bildes <<

Dārzeņu un ziedu kompozīcijas

 

>> vairāk, bildes <<

Dzejas dienas

Jaukā noskaņā svinējām Dzejas dienas Stabulnieku kultūras namā. Galvenā persona, kas mums palīdzēja noskaņoties uz dzejas, dzīves filozofijas un īstena latviskuma nots, bija Biruta Čaunāne, kurai iznākušas divas dzejas grāmatas („Iemīlēt vēlreiz” un „Laime baltā zirgā”), un ir vesela gleznu galerija.
Piedalījās mūsu skolas skolēni, 9.klase no Galēniem kopā ar savu audzinātāju Valentīnu un literatūras skolotāju Ingu.
Biruta stāstīja par gleznu un dzejas tapšanu. Mielojāmies ar rudenīgajiem gardumiem, un atmiņai no dzejnieces un mākslinieces Birutas katram tika laminēts „ābolītis” ar veltījumu- dzejolīti.

>> vairāk, bildes <<

Zinību diena

 

Vai jūs zināt, kādas puķes
Rudenī visskaistākās?
Ja jūs zināt, ļoti lūdzu,
Vārdā nosauciet man tās!
 
Bet es zinu! Tētis teica:
Skaistākās tās puķes šķiet,
Kuras pirmā skolas dienā
Skolas bērniem rokās zied!
 
Veiksmīgu un jauniem atklājumiem bagātu jauno mācību gadu!
Dravnieku pamatskolas kolektīvs

 

>> vairāk, bildes <<

 

Nometne "Ziedu valsts" burvība
 

Vasara ir laika periods, kad skolas vecuma bērniem ir skolas brīvlaiks un, lai to saturīgi un racionāli izmantotu un gūtu jaunas prasmes,iemaņas, arī izglītotos, Riebiņu novada biedrība ‘’Atspulgs L’’ piedāvāja 20 Dravnieku pamatskolas bērniem dalību nometnē ‘’Ziedu valsts’’, ko projekta ietvaros finansēja Latvijas Vides aizsardzības fonds un līdzfinansēja Riebiņu novada dome.

>> vairāk, bildes <<

      

Nometne "Dabas laboratorija"
 

Nometne ‘’Dabas laboratorija ‘’ notika Riebiņu novada Stabulnieku pagasta Dravnieku pamatskolā laika periodā no 21.07.2014. – 25.07. 2014. Nometne ilga 5 dienas. Nometnes organizators un projekta autors bija Riebiņu novada biedrība ‘’Atspulgs L’’, kura jau kopš 2008.gada darbojas šajā jomā. Nometnes galvenais finasētājs bija Latvijas Vides aizsardzības fonds un līdzfinansējuma daļa tika piesaistīta no Riebiņu novada domes.

 

>> vairāk, bildes <<