Dzejas diena

Septembris- dzejas dienu mēnesis. 23.septembrī 2. un 4.klases skolēni Stabulnieku bibliotēkā kopā ar Galēnu pamatskolas bērniem dzejoļus skaitīja, lasīja, spēlēja un zīmēja. Tas viss notika jauko un atraktīvo bibliotekāru Anitas un Birutas vadībā. Paldies viņām par interesanto pasākumu un iespēju iepazīt dzejas pasauli!