Interešu izglītība

Dravnieku pamatskolas izglītojamo

dalība interešu izglītības pulciņos

2016./2017.m.g.

Nr.

p.k.

Pulciņa nosaukums

Klašu grupa

Dalībnieku skaits

1.

Tautas dejas

pirmsskola – 4.klase

12

 

2.

Tautas dejas

5. – 9.klase

12

 

3.

Vokālai ansamblis

2. – 9.klase

12

 

4.

Sports

2. – 7.klase

15

 

5

Jaunie satiksmes dalībnieki

8.klase

8

 

6.

Dzīvesziņa

3. -9.klase

10

 

7.

Pašpārvalde

8. – 9.klase

8

 

8.

Novadpētniecība

8. – 9.klase

8

 

9.

Kombinētie rokdarbi

2. – 8.klase

8

 

10.

Skatuves runa

8. – 9.klase

8