Zinību diena

1. septembrī uz Zinību dienas pasākumu Dravnieku pamatskolā pulcējās skolēni, viņu vecāki, pedagogi un citi skolas darbinieki. Zinību dienas pasākumu vadīja skolas direktors Jānis Znotiņš. Direktors sveica 1.klases skolēnus un pirmsskolas grupas bērnus, pasniedza viņiem dāvanas.

Klātesošos ar uzrunu sveica Riebiņu novada domes izpilddirektors Ā. Elsts. Ar priekšnesumiem uzstājās 9. klases meitenes un sākumskolas skolēni.