Pedagogu sastāvs

1. Direktors - Jānis Znotiņš

2.Latviešu val. un literatūra - Inta Vilcāne

3. Angļu val. - Arnita Znotiņa

4. Krievu val. - Inna Kabare

5. Mūzika - Lidija Ozola

6. Informātika - Māris Grigalis

7. Vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas - Inta Broka

8. Mājturība un tehnoloģijas - Jānis Upenieks

9. Vēsture un Sociālās zinības - Ārija Pudule

10. Matemātika, Fizika - Tekla Skaba

11. Bioloģija, Ķīmija, Ģeogrāfija - Silvija Butkeviča

12. Sports - Guntis Belkovskis

13. Sākumskola - Irēna Mičuliša

14. Pirmsskola - Natālija Balode

15. Psihologs - Aija Šmukste