Advente

Adventu gaidot…

     26.novembrī projekta “Mācies, pilnveidojies, sasniedz” aktivitāšu ietvaros radošajā darbnīcā skolēni gatavoja Adventa vainagus. Nodarbību vadīja skolotāja Iveta Upeniece no Sīļukalna. Vainaga izveidei katram skolēnam bija iespēja izvēlēties dažādus materiālus. Rezultātā katrs vainags bija oriģināls un personisks, jo gatavošanas procesā skolēns iepina savas domas, emocijas. Šajā dienā bērnu sirdīs sākās Ziemassvētku gaidīšanas laiks.