Bibliotēka

Sākumskolas skolēni Stabulnieku bibliotēkā.

Mūsu skolas skolēniem ļoti mīļa vieta ir Stabulnieku bibliotēka. Tur viņi bieži sastopami ikdienā, arī brīvdienās. Taču bibliotekāre Biruta regulāri aicina klašu kolektīvus uz tematiskām nodarbībām.

Oktobra mēnesī sākumskolēni iepazina latviešu folkloru, jo 31.oktobrī tiek svinēta latviešu folkloras diena. Bērni klausījās pasaku, prognozēja notikumus, salika un pēc tam lasīja tautasdziesmas, iepazina sakāmvārdus, parunas, minēja mīklas.

Novembrī notiek Ziemeļvalstu literatūras nedēļa. Tāpēc kādā jaukā novembra dienā skolēni klausījās fragmentu no grāmatas “Pepija Garzeķe” par to, kā tiek svinēta dzimšanas diena. Pēc tam paši rakstīja apsveikuma kartītes un pūta balonus, jo tie vienmēr iepriecina.

Paldies bibliotekārei un gaidām nākošās tikšanās!