Mūsu godalgotās vietas

  Dravnieku pamatskolas

 izglītojamo iegūtās godalgotās vietas

mācību priekšmetu  olimpiādēs 2019./2020.m.g.

 

 

Nr.

p.k.

Izglītojamā vārds, uzvārds

Kl.

Mācību priekšmets

Vieta

Līmenis

Skolotāja vārds, uzvārds

1.

Olivia Dalova

6.

angļu valoda

1.

Viļānu vsk. 1.atklātā angļu val.olimpiāde 5.-6.kl.

 

Arnita Znotiņa

2.

Olivia Dalova

6.

matemātika

1.

Riebiņu novada

Jānis Znotiņš

 

3.

Astrīda Trūpa

5.

matemātika

2.

Riebiņu novada

Jānis Znotiņš

 

4.

Sandis Endijs Dimitrijevs

5.

matemātika

3.

Riebiņu novada

Jānis Znotiņš

 

 

 

Dravnieku pamatskolas 

izglītojamo piedalīšanās un iegūtās godalgotās vietas

konkursos 2019./2020.m.g.

 

 

 

1.

Aldis Veigulis

4.

3.vieta

 

Vislatvijas jaunrades darbu konkurss “Vislielākais noslēpums ir kontūrās, kas atdala lietas no tukša gaisa. Šis noslēpums ir jāceļ gaismā.” (R.Mūks)

 

 

 

I.Mičuliša;

I.Broka;

I.Vilcāne

 

Nikola Afoņkina

2.

Atzinība

Krista Vītoliņa

3.

Atzinība

Aldis Veigulis

4.

Atzinība

Roberts Vītoliņš

6.

 

Pateicība

Olivia Dalova

6.

Astrīda Trūpa

5.

S.E.Dimitrijevs

5.

 

 

 

2.

Nikola Afoņkina

2.

3.vīta

 

 

Radūšūs dorbu konkurss “Laiks… Muns laiks…” kas velteits Latgolas patriotam i dzejnīkam Ontonam Slišānam

 

 

I.Mičuliša;

I. Broka;

I.Vilcāne

Olivia Dalova

6.

3.vīta

Alma Vītoliņa

4.

Atzinība

S.E.Dimitrijevs

5.

 

 

Pateicība

Krista Vītoliņa

3.

Alma Vītoliņa

4.

Roberts Vītoliņš

6.

Aldis Veigulis

4.

 

 3.

S.E. Dimitrijevs

5.

1.vieta

Riebiņu novada nacionālās skaļās lasīšanas  konkursa fināls

   

      I.Vilcāne

Astrīda Trūpa

5.

Pateicība

Olivia Dalova

6.

 

 4.

 

S.E.Dimitrijevs

 

5.

     

 Goda diploms

Preiļu reģiona nacionālās skaļās lasīšanas sacensība

     

      I.Vilcāne

 

5.

S.E.Dimitrijevs

4.

Augstākā pakāpe

Riebiņu novada skatuves runas konkurss

      I.Mičuliša

I.Broka

Nikola Afoņkina

1.

       1.pakāpe

6.

S.E.Dimitrijevs

5.

1.pakāpe

Skolēnu skatuves runas konkurss Latgalē

I.Mičuliša

 

 

7.

Astrīda Trūpa

5.

Dižlasītāja

Lasītāju vasaras lasīšanas veicināšanas konkurss “GRĀMATA@VASARA.LV”

 

I.Mičuliša

Aldis Veigulis

4.

Visčaklākais lasītājs

Nikola Afoņkina

2.

Pateicība

Krista Vītoliņa

3.

8.

Olivia Dalova

6.

1.vieta

Riebiņu novada pētniecisko darbu konkurss “Vēsture ap mums”

Ā.Pudule

 

 

 

9.

Mairita Veigure

8.

1.vieta

 

Riebiņu novada izglītības iestāžu

5. – 9.klašu skolēnu klātienes konkurss “Bioloģiskās daudzveidības diena”

 

 

S.Butkeviča

 

 

 

Karina Vulāne

8.

2.vieta

Astrīda Trūpa

5.

3.vieta

Olivia Dalova

6.

Pateicība

Kristiāns Uiska

7.

 

10.

Aldis Veigulis

 

4.

 

Diploms

 

Konkurss “Drošākā klase”

 

I.Mičuliša

Alma Vītoliņa

 

 

 

 

 

 

 

11.

Olivia Dalova

6.

2.pakāpes diploms par ilustrāciju

 

 

 

 

 

 

 

Naaizmērstulei veltītais Latgales lauku skolu jaunrades darbu un ilustrāciju konkurss

 

 

 

 

 

 

 

I.Mičuliša;

I.Broka

Alma Vītoliņa

4.

Atzinība par ilustrāciju

Krista Vītoliņa

3.

Atzinība par ilustrāciju

Aldis Veigulis

4.

Atzinība par ilustrāciju

S.E.Dimitrijevs

5.

Atzinība par ilustrāciju

Astrīda Trūpa

5.

Atzinība par jaunrades darbu

Aldis Veigulis

4.

Atzinība par radošo darbu

Astrīda Trūpa

5.

Atzinība par radošo darbu

Astrīda Trūpa

5.

Pateicība

Nikola Afoņkina

2.

Pateicība

 

12.

S.E. Dimitrijevs

5.

 

Uzslavas raksts

Riebiņu novada vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums

 

L.Ozola

 

Olivia Dalova

6.

 

 

13.

S.E.Dimitrijevs

5.

 

 

Pateicība

 

Riebiņu novada konkurss “Mana skola – lieliskākā novadā”

 

 

A.Znotiņa

Astrīda Trūpa

5.

Olivia Dalova

6.

Kristiāns Uiska

7.

Mairita Veigure

8.

14.

Karina Vulāne

8.

Sertifikāts

Pleskavas apgabala eseju konkurss

I.Kabare

 

15.

Dairis Uiska

8.

Pateicība

Konkurss  skolēniem “Dūmu detektors - manas dzīvības glābējs”

I.Broka

16.

Olivia Dalova

6.

Pateicība

Zīmējumu konkurss “Koki un spārni”

I.Broka

17.

Olivia Dalova

6.

3.vieta

Pētniecisko darbu konkurss “Vēsture ap mums” valstī

Ā.Pudule

18.

Olivia Dalova

6.

Pateicība

Pleskavas universitātes starptautiskais konkurss

krievu valodā

I.Kabare

19.

Karina Vulāne

8.

Pateicība

Pleskavas universitātes starptautiskais konkurss

krievu valodā

I.Kabare


 


Dravnieku pamatskolas                                                              

  izglītojamo piedalīšanās un iegūtās godalgotās vietas

sporta sacensībās 2019./2020.m.g.

 

Nr.

p.k.

Izglītojamā vārds, uzvārds

Kl.

Vieta/

pakāpe

Līmenis

Skolotāja vārds, uzvārds

 

 

1.

S.E.Dimitrijevs

5.

 

1.vieta (vecāko kadetu komandai)

 

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles dambretē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.Butkeviča

 

 

 

 

Olivia Dalova

6.

Astrīda Trūpa

5.

Kristiāns Uiska

7.

 

 

 

2.

S.E.Dimitrijevs

5.

2.vieta

 

 

Jāņa Pauniņa XX piemiņas turnīrs dambretē Preiļos

 

Olivia Dalova

6.

1.vieta

Aldis Veigulis

4.

1.vieta

Astrīda Trūpa

5.

2.vieta

Kristiāns Uiska

7.

1.vieta

Nikola Afoņkina

2.

1.vieta

Oksana Vulāne

5.

Pateicība

Dairis Uiska

8.

 

3.

Astrīda Trūpa

5.

 

3.vieta

(U13 vecuma grupā)

 

Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas skolēnu sporta spēles 64 lauciņu dambretē Līvānos

S.E.Dimitrijevs

5.

Olivia Dalova

6.

Kristiāns Uiska

7.

 

4.

Olivia Dalova

6.

1.vieta

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles dambretē

 

Aldis Veigulis

4.

3.vieta

Astrīda Trūpa

5.

3.vieta

 

 

 

 

 5.

Olivia Dalova

6.

2.vieta

(pildbumbas gr.)

     

 

 

 Jauno vieglatlētu sacensības

“Mazā Balva” 2.kārta

 

 

 

G.Belkovskis

Roberts Vītoliņš

6.

2.vieta

(1000 m skr.)

Oksana Vulāne

5.

3.vieta

(1000 m soļošanā)

Aldis Veigulis

4.

3.vieta

(60 m barjerskr.)

 

 

 

6.

Kristiāns Uiska

7.

 

 

 

Piedalīšanās

 

 

 

Latvijas 73.skolēnu sporta spēles

 64 lauciņu dambretē

 

 

 

S.Butkeviča

Olivia Dalova

6.

Dairis Uiska

8.

S.E.Dimitrijevs

5.

Astrīda Trūpa

5.

Aldis Veigulis

4.

Nikola Afoņkina

2.

 

 

 

7.

Nikola Afoņkina

2.

 

 

 

3.vieta

 

 

 

Latgales reģiona 2019./2020.m.g. “Veiklo stafete”

 

 

 

G.Belkovskis;

A.Znotiņa

Ieva Valdmane

2.

N. Vītoliņš

2.

Krista Vītoliņa

3.

Viktorija Vulāne

3.

Alma Vītoliņa

4.

Astrīda Trūpa

5.

Oksana Vulāne

5.