Naaizmērstulei veltīts konkurss

"Jam ērgļa spōrnus un skrīn augši"

                                 /Naaizmērstule/

   Ar labiem panākumiem Naaizmērstulei veltītajā Latgales lauku skolu jaunrades

darbu un ilustrāciju konkursā piedalījās Dravnieku pamatskolas skolēni.

II pakāpes diplomu par ilustrāciju 5.-7.klašu grupā ieguva Olivia Dalova,

Atzinību par ilustrāciju 5.-7.klašu grupā ieguva Sandis Endijs Dimitrijevs,

Atzinību par ilustrāciju 2.-4.klašu grupā ieguva Alma Vītoliņa,

Atzinību par ilustrāciju 2.-4.klašu grupā ieguva Krista Vītoliņa,

Atzinību par ilustrāciju 2.-4.klašu grupā ieguva Aldis Veigulis,

Pateicība par skolēnu sagatavošanu konkursam skolotājai Intai Brokai.

Atzinību par jaunrades darbu 5.-7.klašu grupā ieguva Astrīda Trūpa,

Atzinību par radošo darbu "Liduojums" ieguva 4.klases skolnieks Aldis Veigulis,

Atzinību par radošo darbu "Volūda, volūdeņa" ieguva 5.klases skolniece

Astrīda Trūpa,

Pateicība par skolēnu sagatavošanu konkursam Irenai Mičulišai.