Noslēdzies projekts

 

Noslēdzies Nordplus Junior programmas projekts “Zivju nozīmīgā loma mūsu dzīvē”(The significant role of fish in our lives), projekta nr.: NPJR-2019/10139.


Dravnieku pamatskola (LV) kopā ar projekta partneriem Riebiņu vidusskolu (LV) un Puka skolu (EE) veiksmīgi īstenojuši Nordplus Junior programmas projektu “Zivju nozīmīgā loma mūsu dzīvē”.

Šī projekta mērķis bija paplašināt skolēnu zināšanas par vietējos ūdeņos dzīvojošajām zivīm, saprast dabas resursu nozīmi un lomu ikdienā, kā arī apzināties ar tiem saistītos ikviena pienākumus un atbildību. Tā kā šis ir starptautisks projekts, darba valoda galvenokārt bija angļu valoda. Skolēniem tā bija lieliska iespēja pārbaudīt savas prasmes un zināšanas, pilnveidot tās un gūt starptautisku pieredzi darbā ar kaimiņvalsts projekta partneriem.

Projekta laikā tika īstenotas 2 mobilitātes aktivitātes katrā no projekta dalībvalstīm, kā arī dažādi pasākumi un konkursi projektā iesaistīto Latvijas un Igaunijas skolu un novadu mērogā. Ņemot vērā neparasto situāciju saistībā ar Covid-19, visas projekta aktivitātes sākot ar 2019. gada pavasari tikai jo īpaši rūpīgi plānotas un pielāgotas atbilstoši jaunajiem apstākļiem un ievērojot visus nepieciešamos piesardzības pasākumus, tādējādi radot vienlīdz drošu un patīkamu laika pavadīšanas vidi kopīgo projekta mērķu sasniegšanai.

Projekta noslēgumā tika izdots sienas kalendārs 2021. gadam ar projekta laikā notikušo pasākumu un aktivitāšu bildēm, kuru autori ir paši projekta dalībnieki. Kalendārs iespiests SIA “Latgales druka” un to saņēmušas ne tikai abu partneru valstu projekta grupas, bet arī mūsu galvenie atbalstītāji, ar kuru palīdzību tika organizētas un veiksmīgi īstenotas projektā plānotās aktivitātes. Atskatoties uz aizvadīto projekta periodu, patiess prieks un gandarījums par kopīgi paveikto darbu un realizētajām idejām, gūtajiem iespaidiem, jaunām zināšanām un pieredzi, kā arī neaizmirstami būs kopā pavadītie brīži un piedzīvotais.

Projekts tika īstenots ar Ziemeļu Ministru padomes finansējumu un Riebiņu novada pašvaldības līdzfinansējuma atbalstu. Ziemeļu Ministru padomes projekta finansējums 6520,00 EUR piešķirts Nordplus Jauniešu izglītības apakšprogrammas “Mobilitātes aktivitātes” klašu apmaiņas (Nordplus Junior Mobility activity, Class exchange) ietvaros.

Projekta realizēšanas termiņš ir no 2019. gada augusta līdz 2020. gada decembrim (līdz ar Covid-19 infekcijas izplatību projekta īstenošanas periodam tika piešķirts pagarinājums).

Paldies visiem projekta entuziastiem, aktīvajiem dalībniekiem un saprotošajiem atbalstītājiem.

Projekta vadītāja: Arnita Znotiņa


Vairāk informācijas pieejams projekta partneru skolu un projekta mājas lapā:

https://nordplusfishproject.weebly.com/