Nordplus projekts

 Izstādi 17. janvārī  apmeklēja Dravnieku pamatskolas skolēni un skolotāji.