Projekta norises

  

 

Veiksmīgi tiek īstenota mobilitātes aktivitāte Igaunijā Nordplus Junior programmas projekta “Zivju nozīmīgā loma mūsu dzīvē”(The significant role of fish in our lives) ietvaros, projekta nr.: NPJR-2019/10139.

Īsi pirms jaunā mācību gada sākuma, no 17. līdz 20.augustam mūsu projekta grupa – Dravnieku pamatskola (projekta koordinējošais partneris) un Riebiņu vidusskola, ciemojās pie projekta partneriem – Puka skolas (Puka kool) Igaunijā. Ņemot vērā neparasto situāciju saistībā ar Covid-19, brauciens tika rūpīgi plānots un tajā iekļautās aktivitātes tika pielāgotas atbilstoši apstākļiem un ievērojot visus nepieciešamos piesardzības pasākumus, tādējādi radot vienlīdz drošu un patīkamu laika pavadīšanas vidi kopīgo projektu mērķu sasniegšanai.

Igaunijā ieradāmies 17.augustā, kur mūs pie skolas ēkas sirsnīgi sagaidīja Puka skolas audzēkņi, viņu skolotāji un svinīgi uzrunāja skolas direktore M.Keres. Pirmā diena aizritēja spēlēs  un pastaigās brīvā dabā, labāk iepazīstot skolas apkārtni un vienam otru. Katra grupa prezentēja savu mājas darbu  - stāstījumu ar bildēm un aprakstiem par to, ko esam paveikuši gada laikā kopš mūsu pirmās tikšanās reizes Latvijā, kādas aktivitātes un pasākumus esam noorganizējuši projekta īstenošanas laikā savas skolas un novada ietvaros un kā aizvadījuši vasaru pie un uz ūdeņiem, makškerējot vai vienkārši baudot ūdens priekus.

Nākošajā dienā devāmies izglītojošā braucienā uz Tartu. Dabas Vēstures muzejā mūs laipni uzņēma angļu valodā runājošs gids, kas ar uzskatāmiem piemēriem un interesantiem faktiem bagātināja mūsu priekštatu par dabā pastāvošajām likumsakarībām, zivju daudzveidību un to mijiedarbību ar apkārtējo vidi. Visu dzirdēto un redzēto vēlreiz varējām pārdomāt un savā starpā pārrunāt nesteidzīgi pastaigājoties pa Tartu Universitātes Botānisko dārzu un braucot pa pilsētas kanālu ar laivu.

Trešdienu aizvadījām gan izglītojošās ekskursijās, gan aizraujošos braucienos ar plostu un motorlaivu pa lielāko ezeru, kas atrodas tikai Igaunijas teritorijā, Vertsjervu (VÕRTSJÄRV).  Tā platība ir 270 km² un tajā dzīvo 35 zivju sugas, no kurām populārākās ir līdaka, zandarts, plaudis, zutis un rauda. Vertsjerves ezera muzeja (Limnoloģijas stacija; limnoloģija – zinātnes nozare, kas pēta iekšzemes ūdenstilpnes) gide izrādīja muzeja pamatekspozīciju, kuru veido dzīvas Igaunijas saldūdens zivis, izmitinātas kopumā 23 dažādos akvārijos, tajā skaitā 2 grīdas akvārijos un 2 lielos cilindra formas akvārijos. Apmeklējot vietējo zivju audzētavu, tās saimnieki deva mums unikālu iespēju klātienē vērot zvejas tīklu izcelšanu  no ezera un zivju loma iekraušanu pašiem atrodoties laivā, tādējādi tuvumā aplūkojot visdažādākās Vertsjerves ezerā mītošās zivis.

Vakarā ar dziesmām un salūtu tika atzīmēta Igaunijas neatkarības atjaunošanas gadadiena.

Mūsu vizītes Igaunijā pēdējās dienas rītā nācās parādīt savu sportiskumu un izturību, jo devāmies garā pārgājienā pa vietējo lauku apkārtni, pa ceļam izpildot dažādus komandu uzdevumus un, nepagurstot zem vasaras saules, veiksmīgi pārnākt mājās.

Dienas noslēgumā pārrunājām pieredzēto, izvērtējām sasniegto un plānojām turpmāko, ar dziesmām un dejām atvadījāmies. Visi dalībnieki saņēma sertifikātu par piedalīšanos projekta mobilitātes aktivitātē Igaunijā.

Projekta mērķis ir pilnveidot skolēnu zināšanas par vietējos ūdeņos dzīvojošajām zivīm, saprast dabas resursu nozīmi un lomu ikdienā, kā arī apzināties ar tiem saistītos ikviena pienākumus un atbildību. Tā kā šis ir starptautisks projekts, darba valoda ir angļu valoda, kas dod skolēniem iespēju paplašināt svešvalodu zināšanas un gūt starptautisku pieredzi darbā ar kaimiņvalsts projekta partneriem, kā arī iegūt jaunus draugus un neaizmirstamus iespaidus.

Projekts tiek īstenots ar Ziemeļu Ministru padomes finansējumu un Riebiņu novada pašvaldības līdzfinansējuma atbalstu. Ziemeļu Ministru padomes projekta finansējums 6520,00 EUR piešķirts Nordplus Jauniešu izglītības apakšprogrammas “Mobilitātes aktivitātes” klašu apmaiņas (Nordplus Junior Mobility activity, Class exchange) ietvaros.

Projekta realizēšanas termiņš ir no 2019.gada augusta līdz 2020. gada decembrim (līdz ar Covid-19 infekcijas izplatību projekta īstenošanas periodam tika piešķirts pagarinājums).

Projekta vadītāja: Arnita Znotiņa

Vairāk informācijas pieejams projekta partneru skolu un projekta mājas lapā:

https://nordplusfishproject.weebly.com/