Nordplus

Apstiprināts Nordplus projekts “Zivju nozīmīgā loma mūsu dzīvē”(“The significant role of fish in our lives”).

Ziemeļu Ministru padome (the Nordic Council of Ministers), Augstākās izglītības padome Zviedrijā (the Swedish Council for Higher Education) (UHR)) apstiprinājusi Nordplus Junior 2019 projektu “Zivju nozīmīgā loma mūsu dzīvē” (The significant role of fish in our lives), projekta Nr.: NPJR-2019/10139.

Šī projekta mērķis ir pilnveidot skolēnu zināšanas par vietējos ūdeņos dzīvojošajām zivīm, saprast dabas resursu nozīmi un lomu ikdienā, kā arī apzināties ar tiem saistītos ikviena pienākumus un atbildību. Tā kā šis ir starptautisks projekts, darba valoda ir angļu valoda. Skolēniem tā būs lieliska iespēja pilnveidot savas svešvalodu zināšanas un gūt starptautisku pieredzi darbā ar kaimiņvalsts projekta partneriem.

Projekta koordinators ir Dravnieku pamatskola. Tās partneri ir Riebiņu vidusskola un Pukas vidusskola no Igaunijas (Puka Secondary school, Estonia). Ziemeļu Ministru padomes projekta finansējums 6520,00 EUR piešķirts Nordplus Jauniešu izglītības apakšprogrammas “Mobilitātes aktivitātes” klašu apmaiņas (Nordplus Junior Mobility activity, Class exchange) ietvaros.

Projekta laikā plānoti sekojoši skolēnu un viņu pavadošo pedagogu apmaiņas braucieni:

1)      2019. gada septembra vidū Riebiņu novadā sagaidīsim mūsu projekta partnerus no Igaunijas, kuri pie mums viesosies 5 dienas;

2)      2020. gada maijā Dravnieku pamatskolas un Riebiņu vidusskolas projekta dalībnieki dosies 5 dienu vizītē uz Igauniju.

Projekts ietvers interesantu mācīšanās procesu, daudzveidīgas ārpusklases aktivitātes un praktiskas tematiskās nodarbības, radošus konkursus un izglītojošus braucienus.

Projekta realizēšanas termiņš ir no 2019. gada augusta līdz 2020. gada jūnijam.

 

Informāciju sagatavoja Arnita Znotiņa, projekta koordinatore.