Decembris

Mēneša sākumā iedegta pirmā svecīte pašu veidotajos Adventa vainadziņos, rotātas klases.

12.decembrī notika skolēnu vecāku sapulce.

14.decembrī trīs skolnieces piedalījās R.Mūkam veltītā jaunrades darbu konkursa noslēguma pasākumā Galēnos. Dagnija Vītoliņa (6.kl.) un Sarma Vītoliņa (8.kl.) ieguva atzinību, Astrīda Trūpa (4.kl.) saņēma diplomu par 3.vietu un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas atzinību un simpātiju balvu.

Semestra noslēguma nedēļā skolu izstaigāja ķekatas (7. un 8.klases skolēni ar skolotāju Irēnu Ormani), skolēni gatavoja dāvanas un apsveikumus, darbojās Ziemassvētku pasts, vairāku klašu skolēni cepa piparkūkas.

21.decembrī bērni, vecāki un skolotāji bija kopā Ziemassvētku koncertā.