Panākums valsts konkursā

Sarma Vītoliņa – 1.vietas ieguvēja konkursā „Vēsture ap mums.”

„Vēsture ap mums” ir starptautisks skolēnu radošo  un pētniecisko darbu konkurss, ko Latvijā rīko Vēstures skolotāju biedrība sadarbībā ar starptautisko Eustory tīklu  (Eustory – History Network of Young Europeans) 2018./2019. mācību gadā konkursa dalībnieki tika aicināti atklāt Latviju no jauna, pievēršot uzmanību mazāk pētītiem jautājumiem. Konkursa tēma bija „Es nēsāju Latviju kabatā kā mīklu, ko nevar atminēt”. Konkursa dalībnieku uzdevums bija atrast un izpētīt vēstures avotus par nozīmīgiem, bet  mazāk zināmiem notikumiem, cilvēkiem, lietām, vietām Latvijā, kas viņus ir iedvesmojuši, pārsteiguši, likuši uzdot jautājumus un meklēt atbildes. Sarmu pārsteidza tas, ka blakus Dravnieku skolai atradās krucifikss. Viņa sāka uzdot jautājumus – Kas tas ir? Kāda tam nozīme? un meklēt atbildes, noskaidrot krucifiksu nozīmi, to funkcionalitāti, kas rezumējās darbā „Krucifiksi Stabulnieku pagastā.” Žūrijas komisija izvirzīja Sarmas darbu finālam, kur tika  vērtēta prezentācija (līdz 7 minūtēm) un spēja atbildēt uz jautājumiem par  pētīto tematu, ar ko viņa  spīdoši tika galā. Konkursa noslēguma ceremonijā liels bija Sarmas pārsteigums, kad viņa tika nominēta laureātes godā savā vecuma grupā, iegūstot 1. vietu.

 Dravnieku pamatskolas vēstures skolotāja, darba konsultante – Ārija Pudule