Izlaidums

   Peoniju ziedu reibinošā smarža 14. jūnija vakarā Stabulnieku kultūras namā pulcināja Dravnieku pamatskolas pedagogu kolektīvu un kuplu viesu saimi uz tradicionāliem svētkiem Latvijas skolās – izlaidumu. Šogad skolas absolventu sarakstā seši Dravnieku pamatskolas 9. klases skolēni: Jūlija, Valērija, Pēteris, Arvis, Andrejs un Aigars.

 

   Skolas direktors Jānis Znotiņš, lietišķi un svinīgi atklāja pasākumu ar vārdiem: “Ir atkal jūnijs – izlaidumu laiks. Klāt pirmais lielā darba cēliena noslēgums, kad par paveikto deviņos gados izglītojamie saņems apliecības par vispārējās pamatizglītības iegūšanu. Šis ir svarīgs brīdis gan absolventiem, gan viņu ģimenēm, jo skolas izlaidums ir vērtējuma laiks par sasniegto, sapņu un ideju laiks par turpmāko”.     

   Paveikts ir liels darbs, ar prieku un gandarījumu dzīves ceļos var laist sešus jaunus cilvēkus. Šajā dienā vēl neviens nezina, kā katram no viņiem viss notiks, taču labu vārdu bija daudz. Skaistus ceļa vārdus teica skolēnu audzinātājas Irēna Mičuliša, Valentīna Mičule un Tekla Skaba. Arī Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka ceļa maizē veltīja savu dzeju.

 Pasākuma izskaņā skolas direktors Jānis Znotiņš teica: „ Cienījamie vecāki, paldies, ka darījāt visu, lai saviem bērniem palīdzētu dažādos dzīves posmos, un, lūk, tagad viens no tiem ir beidzies. Paldies, ka saviem bērniem atstājāt divus vērtīgus mantojumus – viens no tiem ir sapnis, otrs – spārni. Paldies, ka ļāvāt bērniem izaugt, un tagad jāļauj viņiem aizlidot. Es saules starus meklēt iešu, kas rasas pilienos ieslēgti mirgo. No zelta lāsēm saules krāšu, ar sauli pilnas kabatas vākšu. Lai pietiek gaismas visam ceļam, lai saule ir līdzi visur, kur ejam”.

   Pateicības vārdus saņēma visi - audzēkņi, skolotāji, skolēnu vecāki, kā tas piederas tādos pasākumos. Novēlēsim saviem audzēkņiem labu ceļavēju un veiksmi turpmākajā dzīves ceļa izvēlē!