Karjeras diena

    28.oktobrī Riebiņu centrālajā bibliotēkā 8.klases skolēni piedalījās ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” praktiskajā seminārā “Veiksmīgas karjeras ABC”. Skolēni guva pamatzināšanas, dažādus ieteikumus sevis pilnveidošanā veiksmīgas karjeras ceļam.