Lauksaimniecība

Tieši pirms skolēnu vasaras brīvdienām SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Preiļu nodaļa Riebiņu novada Dravnieku pamatskolā 6.-8. klašu skolēniem organizēja informatīvo dienu „Lauksaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās”. Sākumā skolēniem tika pastāstīts par Latvijas lauku konsultāciju izglītības centra sniegtajiem pakalpojumiem un rīkotajiem pasākumiem. Tad skolēni tika iepazīstināti ar tām nozarēm, kādās iespējams darboties laukos.

   Laukos iespējamas dažādas uzņēmējdarbības nozares, ne tikai tradicionālā lopkopība un augkopība. Veiksmīgi var nodarboties ar tūrismu, netradicionālo lauksaimniecību, truškopību, putnkopību, ierīkot galdniecību, attīstīt biškopības nozari, atvērt auto un traktortehnikas servisus. To visu var veiksmīgi īstenot laukos.

   Par to, ka skolēni bija uzmanīgi klausītāji, pārliecinājāmies mūsu sagatavotajā konkursā ‘’Zini vai mini’’. Konkursā tika uzdoti jautājumi arī par tām saimniekošanas nozarēm, par kurām tika stāstīts prezentācijas laikā.

Dalībnieki sadalījās komandās, cītīgi klausījās jautājumus un centās uzminēt pareizo atbildi. Nākošais uzdevums bija atpazīt augkopībā audzēto kultūru sēklas -miežus, kviešus, auzas, rapsi, lauka pupas, dārza pupiņas, zālāju sēklas maisījumu. Grūtības vairumam sagādāja rapsis, kuru lielākā daļa skolēnu uzskatīja  par magonēm. Kopā ar skolēniem pārrunājām, kādiem nolūkiem izmanto šīs kultūras.

       Ar aizrautību skolēni klausījās par putnkopības nozari, bet vēl ar lielāku interese viņi aplūkoja un centās uzminēt, kura ola pieder kuram mājputnam. Viņi varēja aplūkot zosu, pīļu, tītaru , paipalu , pērļu vistu un dažādu šķirņu dējējvistu olas.

   Lielu izbrīnu izraisīja arī tas, cik dažādas var būt vistu olas gan parastā baltā krāsā, brūnā, zilganā, raibā.

Pasākuma noslēgumā skolēni novērtēja tikšanās lietderīgumu, jo tā bija iespēja iegūt informāciju, kuru pēc tam izmantot dažādos mācību priekšmetos.

Mūsu klausītājiem Dravnieku pamatskolā uzdevām jautājumu, kur tad viņi vislabāk dzīvotu un strādātu pēc skolas beigšanas. Daži no viņiem atbildēja, ka viņi noteikti saimniekos savu vecāku saimniecībā un dzīvos laukos.

Lauku attīstības konsultante Tekla Mediņa