Mācību gada noslēgums

   31.maijā skolotāji, skolēni un vecāki pulcējās Riebiņu KC uz 2018./2019.mācību gada noslēguma pasākumu. Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, ārpusklases konkursos un sporta sacensībās Riebiņu novada domes diplomus un naudas balvu saņēma septiņi Dravnieku pamatskolas skolēni, bet Atzinības raksts par ieguldīto rezultatīvo darbu skolēnu sagatavošanā un naudas balva tika pasniegta skolotājai Silvijai Butkevičai. Riebiņu novada domes Pateicības saņēma deviņi skolas pedagogi – Ārija Pudule, Arnita Znotiņa, Irēna Mičuliša, Aivars Broks, Tekla Skaba, Irēna Ormane, Inta Broka, Guntis Belkovskis un Lidija Ozola.

   Mācību priekšmetu olimpiādēs Dravnieku pamatskolas skolēni ieguva 8 godalgotas vietas, tajā skaitā vienu godalgotu vietu valsts mēroga olimpiādē un vienu Latgales reģionā: Olivia Dalova ieguva 2.vietu Latvijas 46.atklātajā matemātikas olimpiādē (skolotāja Silvija Butkeviča) un 3.vietu Latgales reģiona 6.atklātajā angļu valodas olimpiādē 8. – 9.klašu skolēniem (skolotāja Arnita Znotiņa).

   5.klases skolniece Olivia Dalova ieguva 1.vietu starpnovadu angļu valodas olimpiādē (skolotāja Arnita Znotiņa)

   Riebiņu novada olimpiādēs Dravnieku pamatskolas skolēni ieguva 5 godalgotas vietas: Olivia Dalova – 1.vietu matemātikā, Sandis Endijs Dimitrijevs – 1.vietu kombinētajā 4.klašu olimpiādē, Sarma Vītoliņa – 2.vietu informātikā, Atzinību matemātikā, Dagnija Vītoliņa – Atzinību matemātikā. Šīm olimpiādēm skolēnus sagatavoja skolotāji: Silvija Butkeviča, Irēna Mičuliša, Aivars Broks un Tekla Skaba

   Par aktivitāti un panākumiem ārpusklases konkursos tika apbalvoti 5 skolēni: Sarma Vītoliņa, Astrīda Trūpa, Sandis Endijs Dimitrijevs, Dagnija Vītoliņa un Karina Vulāne.

   Par panākumiem sporta jomā naudas balvu saņēma 4 skolēni: Sandis Endijs Dimitrijevs, Olivia Dalova, Pēteris Briška un Dagnija Vītoliņa. Dravnieku pamatskolas skolēniem panākumi skolēnu sporta spēlēs 64 lauciņu dambretē Preiļos un Līvānos. Jauno vieglatlētu sacensībās “Mazā Balva” starpnovadu sacensībās vieglatlētikā un Riebiņu novada roku spēka sacensībās “Lāčplēša tvēriens”.

   Mācību gada noslēguma pasākumā Riebiņu KC ar dziesmām uzstājās Olivia Dalova un Sandis Endijs Dimitrijevs.