Projekts

Šogad mūsu skola īsteno Nordplus projektu "Zivju nozīmīgā loma mūsu dzīvē"