Sasniegums valsts olimpiādē

5. klases skolniece Olivia Dalova ieguva 2. vietu Latvijas 46. atklātajā matemātikas olimpiādē (skolotāja Silvija Butkeviča). 1. jūnijā Olivia un skolotāja Silvija bija apbalvošanas pasākumā Rīgā. Skolniece saņēma diplomu un medaļu.