Valentīndiena

14.februārī notika skolas pašpārvaldes organizēts pasākums- koncerts. Tajā tika rādītas gan pašu skolēnu, gan ar skolotājas Natālijas palīdzību iestudētās dejas, skaitīti dzejoļi, spēlēts muzikāls priekšnesums. Vajadzēja minēt mīklas un spēlēt atraktīvas spēles. Paldies visiem, kas aktīvi līdzdarbojās!