Zvana svētki

17.maijā 9.klases skolēni kopā ar vecākiem, skolotājiem un skolasbiedriem svinēja Pēdējā zvana svētkus. Skanēja devīto pārdomas par deviņiem skolas gadiem, audzinātāju Teklas un Valentīnas laba vēlējumi, skolasbiedru apsveikumi. Sekoja tradicionālais gājiens ap skolu un neliels atmiņu mirklis sākumskolas klasē pie audzinātājas Irēnas.