Informācija

Dibināšanas gads - 1921.gada 25.oktobris
Izglītojamo skaits - 30
Pedagogu skaits - 16
Skolas direktors - Jānis Znotiņš
e-pasta adrese -  dravniekupsk@riebini.lv
 
Skolā tiek īstenotas:
Pirmsskolas izglītības programma 01011111
Pamatizglītības programma 21011111
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611