2018./2019.m.g. Dravnieku pamatskolā strādā 13 pedagoģiskie darbinieki

 

 

 

 

1.

Jānis Znotiņš

Skolas direktors.

2.

Inta Broka

Mājturības un tehnoloģiju, vizuālās mākslas skolotāja, sākumskolas skolotāja

3.

Ārija Pudule

Vēstures, ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāja.

4.

Irēna Mičuliša

Sākumskolas un dabaszinību skolotāja.

5.

Jevģēnija Gedroic - Juraga

Krievu valodas skolotāja.

6.

Guntis Belkovskis

Sporta skolotājs.

7.

Lidija Ozola

Mūzikas skolotāja.

8.

Arnita Znotiņa

Angļu valodas skolotāja.

9.

Irēna Ormane

Latviešu valodas un literatūras skolotāja.

10.

Tekla Skaba

Matemātikas, fizikas skolotāja.

11.

Aivars Broks

Ķīmijas, informātikas, mājturības un tehnoloģiju skolotājs.

 12.

Silvija ButkevičaBioloģijas skolotāja, sākumskolas skolotāja.

13.

Natālija Balode

Pirmsskolas un deju pulciņu skolotāja.