Skolas padome

 

 

Dravnieku pamatskolas Skolas padome
2015./2016.m.g.

 

   Vecāku pārstāvji:          1. Žanete Pudule
                                            2.
                                             3. Vita Damba
                                            4. Skaidrīte Grigale
                                            5. Zenons Balodis
                                            6. Ina Mičule
                                            7. Olga Vinogradova
                                            8. 
 
    Skolotāji:                         9. Silvija Butkeviča
                                            10. Ārija Pudule
 
    Izglītojamie:                    11. Marta Mičule
                                              12. Baiba Balode
         Pašvaldības pārstāvis:    13. Jāzeps Ivanāns
 
    Skolas direktors:            14. Jānis Znotiņš