Skolēnu pašpārvalde

 Pašpārvaldes vadītāja 

 Sarma Vītoliņa

 Pašpārvaldes vadītājas vietnieks

 Dagnija Vītoliņa

 Skolas ārpusklases pasākumu organizētāji

 

 

Olivia Dalova

Mairita Veigure

 Sakoptas skolas vides veidošanas un uzturēšanas organizētāji

 Arvis Pudulis

Pēteris Briška