Vēsture

   Rēzeknes apriņķa Vidsmuižas pagasta I. pakāpes pamatskola atvērta 1921.gada 25.oktobrī Polkoronas muižas dzīvojamajā ēkā, kas 1921.gadā piešķirta Vidsmuižas pagasta pašvaldībai. (Tā būvēta apmēram 1828.gadā). Pirmais skolas pārzinis bija Aloizs Stafeckis. Viņš bija beidzis tirdzniecības skolu Rēzeknē, mācījies Pēterpils garīgajā seminārā, tehnikumā un beidzis skolotāju sagatavošanas kursus. Skolotājs bija arī čakls un kārtīgs saimnieks – stādīja augļu kokus, košumkrūmus, apkopa apmēram 40 bišu saimes. Arī skola tāpēc ieguva tagadējo nosaukumu – Dravnieku skola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1974.gada rudenī tika nodota ekspluatācijā jaunā Dravnieku skola, kas no Polkoronas pārcēlās uz Stabulniekiem.


 

 

                                

Dravnieku skolas vadītājI

Aloizs Stafeckis                  /1921. - 1938.g./
Pēteris Polis                        /1938. - 1944.g./
Olga Plotniece (Zurza)       /1944. - 1945.g./
Jāzeps Liepiņš                    /1945. - 1950.g./
Pēteris Sangovičs               /1950. - 1960.g./
Marcijana Opule                /1960. - 1966.g./
Jānis Visockis                    /1966. - 1980.g./
Pēteris Sperga                    /1980. - 1983.g./
Vija Alberinga (Brūvere)   /1983. - 1986.g./
Evelīna Visocka                 /1986. – 2010.g./

Jānis Znotiņš strādā no 2010.gada un arī šodien ...